jueves, 9 de julio de 2015

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dejuny,  fet públic ahir dimecres, 8 de juliol, constata que baixa lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur i també per la corrupció i el frau, que es manté per la situació econòmica, i que disminueix amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 12 de juny.


La immigració es considera el catorzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.7, 1.0 punts menys que el mes de maig), per darrere de l'atur (78.2, 1.2 punts menys que el mes de juny), la corrupció i el frau (47.1, 3.7 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.4, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.7, 1.9 punts més que en el baròmetre de juny), de la sanitat (11.2), de l’educació (9.1), dels problemes d’indole social (10.7), d’altres respostes (5.0), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.6), del govern i els partís polítics (3.3), de la crisi de valors (3.0), de l’habitatge (2.8), i de les retallades (2.8).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el divuitè lloc (0.3, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes de maig), per darrere de l'atur (53.1, 0.9 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (18.7),  dels problemes d'índole econòmica (8.0), dels "polítics en general, els partits i la política” (7.3), del Govern i els partits concrets (1.5), d’altres respostes (1.2), de la sanitat (1.1), de l’educació (1.1), “no sap” (1.1), de la crisi de valors (1.1), del “no sap” (1.1), dels problemes  relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.6), de les pensions (0.4), del “no contesta”, de l’habitatge (0.3), dels problemes relacionats amb la joventut (0.3), i de les retallades (0.3)         

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (0.9, 0.4 punts menys que en el mes de maig), per darrere de l'atur (46.1), els problemes d'índole econòmica (26.1), la corrupció i el frau (13.4), la sanitat (9.9), l’educació (7.8), “cap” (7.0), els problemes d'índole social (6.8), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.7), “no sap” (6.7), “els polítics en general, els partits i la política” (6.4), les pensions (6.1), les preocupacions i situacions personals  (5.3), altres respostes (3.6), les retallades" (3.5), la pujada de l’IVA (3.3), l’habitatge (2.8), “no contesta” (2.4), els problemes relacionats amb la joventut (2.3), la inseguretat ciutadana (1.2), i la crisi de valors (1.1),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (36.9), els problemes d'índole econòmica (12.3), “cap (7.0), no sap" (6.6), la corrupció i el frau (6.2), les pensions (3.4), la sanitat (3.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.9), les preocupacions i situacions personals (2.8), l’educació (2.7), "no contesta” (2.4), els polítics en general, els partits i la política (2.5), els  problemes d'índole social (2.2), altres respostes (1.5), la pujada de l’IVA (1.4), les retallades (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), l’habitatge (0.6), el govern i els partits polítics (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4), l’Administració de Justícia (0.2), el funcionament del serveis públics (0.2), el frau fiscal (0.2), les hipoteques (0.2), i els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2).,

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació ambles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.9 i 2.4). Són les persones de edat compreses entre els 35 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (3.8), i el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (1.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.5 de les persones amb estudis d’educació primària, sent el grup amb estudis superiors el qui es troba més preocupat personalment (1.6). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els capatassos i els obrers qualificats (no agraris), els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.5), sent el col·lectiu de “situacions no classificables” el qui creu que és el problema que li afecta més directament (3.0), per davant del personal administratiu, comercial i de serveis (2.2).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.0), i són els professionals, directius i quadres (classe mitja-alta) els qui creuen que és el problema que li afecta més directament (1.1).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar en blanc (5.9),  i el col·lectiu que  votà UPyD el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (2.2).

No hay comentarios: