miércoles, 3 de junio de 2015

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mesde maig,  fet públic avui dimecres, 3 de juny, constata que baixa lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, que creix un xic per la corrupció i el frau, que baixa per la situació econòmica, i que augmenta amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de maig.

La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.7, 1.0 punts més que el mes d’abril), per darrere de l'atur (79.4, 2.1 punts menys que el mes d’abril), la corrupció i el frau (50.8, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (25.1, 1.8 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (18.8, 0.8 punts menys que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (12.7), de l’educació (9.6), dels problemes d’indole social (8.7), d’altres respostes (4.9), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzè lloc (0.5, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes d’abril), per darrere de l'atur (54.0, 1.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (20.9),  dels problemes d'índole econòmica (7.7), dels "polítics en general, els partits i la política” (6.8), de l’educació (1.3), del Govern i els partits concrets (1.2), d’altres respostes (1.0), de la sanitat (0.8), “no sap” (0.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.7), i  de la crisi de valors (0.6).        

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unèlloc (1,1, 0.3 punts més que en el mes d’abril), per darrere de l'atur (48.0), els problemes d'índole econòmica (25.9), la corrupció i el frau (14.3), la sanitat (11.6), l’educació (9.9), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.6), “no sap” (6.5), “els polítics en general, els partits i la política” (6.4), els problemes d'índole social (6.1), “cap” (5.4), les pensions (4.6),), altres respostes (3.8), les preocupacions i situacions personals  (3.7), les retallades" (3.3), la pujada de l’IVA (2.7), “no contesta” (2.7), els problemes relacionats amb la joventut (2.5), la crisi de valors (1.6), la inseguretat ciutadana 81.4), i l’habitatge (1.2),

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.3, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior),  per darrere de l'atur (37.7), els problemes d'índole econòmica (13.1), no sap" (6.5), la corrupció i el frau (5.9), cap (5.4), l’educació (3.5), la sanitat (3.5), les pensions (3.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.2), "no contesta” (2.7), els polítics en general, els partits i la política (2.5), els  problemes d'índole social (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.1), altres respostes (1.7), la pujada de l’IVA (1.4), les retallades (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), l’habitatge (0.4), el govern i els partits polítics (0.4), la inseguretat ciutadana (0.3), i els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.8 i 3.7). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (5.3), i el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (2.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.0 de les persones amb estudis d’educació primària, sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (1.8). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els empresaris amb assalariats, alts funcionaris, alts executius i professionals per compte propi, els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.7), sent els mateix col·lectiu el qui creu que és el problema que li afecta més directament (2.9).

Per estatus socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.8), i són els obrers no qualificats els qui creuen que és el problema que li afecta més directament (1.5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar nul (10.5).8),  i el col·lectiu que no va votar el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.9).

5. En el baròmetre del mes de maig es pregunta si la persona enquestada creu que els espanyols són, en general, “molt, bastant, poc o res tolerants amb les persones immigrants”, així com també la mateixa pregunta relativa a com es creu que són els immigrants amb els espanyols. Els percentatges de la primera són els següents: 4.8, 42.6, 35.7 i 10.2. Les dades de la segona pregunta són: 5.1, 46.5, 33.2 i 7.8.

No hay comentarios: