viernes, 8 de mayo de 2015

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes d’abril,  fet públic ahir dijous, 7 de maig, constata que creix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, que baixa un xic per la corrupció i el frau, que creix per la situació econòmica, i que augmenta amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 12 d’abril.


La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.7, 0.8 punts més que el mes de març), per darrere de l'atur (81.5, 1.2 punts menys que el mes de marc), la corrupció i el frau (48.6, 2.2 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (26.9, 2.0 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (19.6, 0.4 punts menys que en el baròmetre de març), de la sanitat (11.5), dels problemes d’indole social (10.9), de l’educació (9.0), d’altres respostes (5.1). de les retallades (3.5), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.0), i de la  inseguretat ciutadana (2.7)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el catorzè lloc (0.4, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de març), per darrere de l'atur (55.7, 1.3 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (18.3),  dels problemes d'índole econòmica (7.8), dels "polítics en general, els partits i la política” (6.6), del Govern i els partits concrets (1.4), d’altres respostes (1.1), de l’educació (1.0), de la sanitat (0.9), “no sap” (0.7), la crisi de valors (0.7), dels problemes relacionats amb la joventut (0.4), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.4), i de la pujada de l’IVA (0.4).        

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.8, 0.1 punts més que en el mes de març), per darrere de l'atur (48.1), els problemes d'índole econòmica (24.8), la corrupció i el frau (14.4), la sanitat (12.5), l’educació (9.5), “els polítics en general, els partits i la política” (7.4), els problemes d'índole social (6.7), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.4), “no sap” (6.9), les pensions (5.4), “cap” (5.4), ),  les preocupacions i situacions personals  (4.9), les retallades" (3.7), la pujada de l’IVA (3.6), altres respostes (3.6), “no contesta” (3.3), els problemes relacionats amb la joventut (1.9), l’habitatge (1.5), l’Administració de Justícia (1.3), la inseguretat ciutadana (1.2) la crisi de valors (1.0), i els "polítics en general, els partits i la política” (0.9),         

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior),  per darrere de l'atur (37.4), els problemes d'índole econòmica (10.8), no sap" (6.9), la corrupció i el frau (6.5), cap (5.2), la sanitat (4.0), les pensions (3.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.3), "no contesta” (3.3), els polítics en general, els partits i la política (3.2), l’educació (3.0), les preocupacions i situacions personals (2.3), els  problemes d'índole social (1.8), les retallades (1.6), altres respostes (1.4), la pujada de l’IVA (0.9), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), l’habitatge (0.4), el govern i els partits polítics (0.4), la inseguretat ciutadana (0.2), els bancs (0.2), l’administració de justícia (0.4), les hipoteques (0.2), i els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2),

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre les dones en relació ambels homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.2 i 3.2). Són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades amb caràcter general (3.0), i el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (1.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.0 de les persones amb estudis d’educació secundària (1a etapa), sent el mateix grup el qui es troba més preocupat personalment (1.3). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.0), sent els mateix col·lectiu el qui creu que és el problema que li afecta més directament (3.2).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.5), i és el mateix col·lectiu, juntament amb els dels obrers qualificats, el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar en blanc (4.8),  i el col·lectiu “d’altres partits polítics” els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.9), per davant dels votants de CiU (1.5).

No hay comentarios: