martes, 7 de abril de 2015

El baròmetre del CIS del mes de març. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes demarç,  fet públic avui dimarts, 7 d’abril, constata que creix lleugerament la preocupació dels ciutadans per l’atur, que torna a créixer per la corrupció i el frau, que es manté per la situació econòmica, i que augmenta un xic amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 10  de març.

La immigració es considera el divuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.9, 0.2 punts més que el mes de febrer), per darrere de l'atur (80.3, 1.7 punts menys que el mes de febrer), la corrupció i el frau (50.8, 2.3 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (24.9, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (20.0, 0.1 punts menys que en el baròmetre de febrer), de la sanitat (11.8), dels problemes d’indole social (10.4), de l’educació (9.2), d’altres respostes (4.6). de les retallades (3.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.4), dels problemes relacionats amb la joventut (2.7), del govern i dels partits polítics (2.4), de la crisi de valors (2.4), dels desnonaments (2.4)de la inseguretat ciutadana (2.2), de les pensions (2.2), i de l’habitatge (1.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el quinzè lloc (0.3, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de febrer), per darrere de l'atur (54.6, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (19.4),  dels problemes d'índole econòmica (8.8), dels "polítics en general, els partits i la política” (7.1), del Govern i els partits concrets (1.5), d’altres respostes (0.8), de la sanitat (0.7), “no sap” (0.6), de l’educació (0.6), la crisi de valors (0.6), dels problemes relacionats amb la joventut (0.5), les retallades (0.4), les pensions (0.3), i la inseguretat ciutadana (0.3),      

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresèlloc (0.7, 0.1 punts més que en el mes de febrer), per darrere de l'atur (45.9), els problemes d'índole econòmica (27.7), la corrupció i el frau (14.8), la sanitat (10.7), l’educació (9.3), “els polítics en general, els partits i la política” (7.8), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.7), els problemes d'índole social (5.9), “cap” (5.5), “no sap” (5.3), les pensions (5.2), "les retallades" (4.3), les preocupacions i situacions personals  (3.8), altres respostes (3.2), els problemes relacionats amb la joventut (2.9), “no contesta” (2.8), l’habitatge (1.9), la crisi de valors (1.3), la inseguretat ciutadana (1.2) l’Administració de Justícia (0.9), els bancs (0.8), i els "polítics en general, els partits i la política” (0.7),          

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-setè lloc (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (37.4), els problemes d'índole econòmica (13.9), cap (5.5), no sap" (5.3), les pensions (3.2), la corrupció i el frau (6.1), la sanitat (3.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.2), l’educació (3.2), "no contesta” (2.8), els polítics en general, els partits i la política (2.5), els  problemes d'índole social (2.1), les preocupacions i situacions personals (2.0), les retallades (1.8), altres respostes (1.6), la pujada de l’IVA (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (1.1), la inseguretat ciutadana (0.4), l’habitatge (0.4), els bancs (0.4), l’administració de justícia (0.2), els desnonaments (0.2), les hipoteques (0.2), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), les infraestructures (0.2), i els problemes relacionats amb la joventut (1.1).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.3 i 1.5). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (3.1), i el mateix grup el qui considera que es el principal problema personal (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.1 de les persones amb estudis d’educació secundària (2a etapa), sent el grup amb estudis primaris el qui es troba més preocupat personalment (0.7). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.5), sent els col·lectius de “situacions no classificables” i el d’aturats (persones que han treballat abans i que cerquen ocupació)  els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.1 i 1.7)

Per estatus socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.4), i el col·lectiu dels obrers no qualificats el qui creu que és el problema que li afecta més directament (1.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opciópolítica electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui no van votar (4.1), i són els qui van votar en blanc els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (6.9).

No hay comentarios: