miércoles, 5 de noviembre de 2014

El baròmetre del CIS del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes d’octubre, fet públic avui dimecres 5 de novembre, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur i baixa lleugerament per la situació econòmica, que també es manté per la corrupció i el frau, i que disminueix un xic amb caràcter general per la  immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 13   d’octubre.     

La immigració es considera el dotzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.0, 0.6 punts menys que el mes de setembre), per darrere de l'atur (76.0, 0.7 punts més que el mes de setembre), la corrupció i el frau (42.3, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (27.0, 1.8 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (23.2, 2.6 punts menys que en el baròmetre de setembre), de la sanitat (11.8, 0.3 punts més que el mes anterior), de l’educació (9.1), dels problemes d’indole social (7.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.8), de les retallades (4.8), dels nacionalismes (3.4), i d’altres respostes (3.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el dotzè lloc (0.6, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes de setembre), per darrere de l'atur (52.5, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (16.4),  dels problemes d'índole econòmica (9.5), dels "polítics en general, els partits i la política” (8.7), del Govern i els partits concrets (1.6), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.5), dels nacionalismes (0.8), d’altres respostes (0.8), de l’educació (0.7), dels problemes relacionats amb la joventut (0.6) i  de la crisi de valors (0.6).    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.2, 0.3 punts més que en el baròmetre de setembre), per darrere de l'atur (44.9), els problemes d'índole econòmica (27.6), la corrupció i el frau (12.2), la sanitat (11.2), l’educació (8.3), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.9), “no sap” (7.9), “els politics en general, els partits i la política” (7.5), les pensions (5.8), "les retallades" (5.8), ), els problemes d'índole social (5.0), “cap” (3.8), les preocupacions i situacions personals (3.1), la pujada de l’IVA (3.1), altres respostes (2.8),els problemes relacionats amb la joventut (2.5), “no contesta” (2.1), la inseguretat ciutadana (1.6), l’habitatge  (1.3), els nacionalismes (1.2), i l’Administració de Justícia (1.2). 

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.2, 0,2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (36.7), els problemes d'índole econòmica (14.0), "no sap" (7.9), la corrupció i el frau (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.7), la sanitat (3.8), cap (3.8), les pensions (3.8), els polítics en general, els partits i la política (2.7), l’educació (2.6), "no contesta” (2.1), les retallades (2.3), les preocupacions i situacions personals (1.5), els problemes d'índole social (1.2), l'IVA (1.0),  els problemes relacionats amb la joventut (1.0), altres respostes (1.0), la crisi de valors (0.6),  els nacionalismes (0.6), la inseguretat ciutadana (0.5), l’habitatge (0.4),  els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.3), el funcionament dels serveis públics (0.3), l’administració de justícia (0.2), i la pujada de les tarifes energètiques (0.2).     

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre les dones en relacióamb els homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.1 i 3.0). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (4.2), i són els de 45 a 54 anys els qui consideren que es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 2.6 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa,  sent les persones del mateix col·lectiu les qui es senten més preocupades personalment (0.8). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.7), sent els obrers no qualificats (agraris  i no agraris) (1.3) els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament.

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.6), sent els obrers qualificats els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.5).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre d’octubre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar en blanc (4.9), i són els qui encara no tenien edat per a votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.3). 

No hay comentarios: