miércoles, 8 de octubre de 2014

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de setembre, fet públic ahir dimarts 6 d’octubre, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur i creix lleugerament per la situació econòmica, i que augmenta per la corrupció i el frau, i que també ha augmentat un xic amb caràcter general per la  immigració però segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 13 de setembre.   

La immigració es considera l’onzè  problema(possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.6, 0.8 punts més que el mes de juliol), per darrere de l'atur (75.3, 1.7 punts menys que el mes de juliol), la corrupció i el frau (42.7, 1.2 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.8, 0.8 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (25.8, 0.6 punts menys que en el baròmetre de juliol), de la sanitat (11.5, 0.2 punts més que el mes anterior), de l’educació (9.6), dels problemes d’indole social (7.7), d’altres respostes (4.9), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.0), de les retallades (3.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vuitè lloc (0.8, 0.4 punts més que en el baròmetre del mes de juliol), per darrere de l'atur (52.7, 7.5 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (16.6),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.6), dels problemes d'índole econòmica (8.8), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.6), del Govern i els partits concrets (1.4), i  de la crisi de valors (0.8).    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (0.9, 0.1 punts més que en el baròmetre de juliol), per darrere de l'atur (44.9), els problemes d'índole econòmica (28.9), la corrupció i el frau (13.5), la sanitat (12.4), l’educació (10.9), “els politics en general, els partits i la política” (9.4), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (7.7), “no sap” (6.3), els problemes d'índole social (5.3), les pensions (5.2), "les retallades" (4.8), “cap” (3.8), les preocupacions i situacions personals (3.7), la pujada de l’IVA (3.7) els problemes relacionats amb la joventut (3.1), “no contesta” (2.7), altres respostes (2.5), la inseguretat ciutadana (2.3), l’habitatge (1.6), la crisi de valors (1.1), i l’Administració de Justícia (1.0).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-tresè  lloc (0.4, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (35.1), els problemes d'índole econòmica (14.9), "no sap" (6.3), la corrupció i el frau (6.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.2), la sanitat (4.0), cap (3.8), els polítics en general, els partits i la política (3.7), l’educació (3.2), les pensions (2.9), "no contesta” (2.7), les preocupacions i situacions personals (1.8), les retallades (1.7), els problemes d'índole social (1.7), l'IVA (1.6),  els problemes relacionats amb la joventut (1.1), altres respostes (0.9), la inseguretat ciutadana (0.5), l’habitatge (0.4), la crisi de valors (0.4), els bancs (0.4), i els nacionalismes (0.4).     

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.9 i 3.4). Són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades amb caràcter general (5.0), i són els de 25 a 34 anys els qui consideren que es el principal problema personal (0.7).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 1.8 de les persones amb estudis de formació professional,  sent les persones amb estudis d‘educació primària els qui es senten més preocupat personalment (0.9). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els capatassos i els obrers qualificats (no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (8.4), sent les categories de “situacions no classificables” (3.3) i “treball domèstic no remunerat” (1.7), les qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament.

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.1), sent el mateix col·lectiu (amb el mateix percentatge que la classe alta – mitja alta i les noves classe mitges) el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.4).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juliol sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants del PP (6.1), i són els votants de CiU els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.9). 

No hay comentarios: