martes, 5 de agosto de 2014

El baròmetre del CIS del mes de juliol. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dejuliol,   fet públic ahir dilluns 4 d’agost, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur (com a principal problema personal, però no com a problema global) i creix per la situació econòmica, i que augmenta per la corrupció i el frau, i que els esdeveniments que tingueren lloc a les fronteres de Ceuta i Melilla i els debats polítics posteriors, han anant perdent importància pel que fa a la valoració com a problema de la  immigració, i a més segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 9 de juliol.   

La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.8, 0.3 punts menys que el mes de juny), per darrere de l'atur (77.0, 0.2 punts més que el mes de juny), la corrupció i el frau (41.5, 2.7 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.0, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (26.4, 1.6 punts menys que en el baròmetre de maig), de la sanitat (11.3, 0.2 punts menys que el mes anterior), dels problemes d’indole social (10.1), de l’educació (8.6), d’altres respostes (5.3), de les retallades (3.7) i del govern i partits polítics (3.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dinovè lloc (0.4, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de juny), per darrere de l'atur (45.2, 8.4 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d'índole econòmica (14.7), de "la corrupció i el frau" (11.3),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.3), “no sap” (6.6), de la sanitat (2.9), de l’educació (2.9), de les pensions (2.9), “no contesta” (2.4), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3), dels problemes d’índole social (1.8), “altres respostes” (1.5), dels problemes relacionats amb la joventut (0.9), l’habitatge (0.7), de la inseguretat ciutadana (0.5), del Govern i els partits concrets (0.5), de l’administració de justícia (04),  i  de la crisi de valors (0.4).    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-quatrèlloc (0.8, 0.1 punts menys que en el baròmetre de juny), per darrere de l'atur (45.2), els problemes d'índole econòmica (28.5), la corrupció i el frau (11.3), la sanitat (11.1), “els politics en general, els partits i la política” (9.3), l’educació (8.7), “no sap” (6.6), els problemes d'índole social (5.6), "les retallades" (5.5), “cap” (5.3), les pensions (5.3), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (5.1), les preocupacions i situacions personals (4.5), la pujada de l’IVA (4.2) altres respostes (3.8), els problemes relacionats amb la joventut (2.5), “no contesta” (2.4), l’habitatge (1.7), la inseguretat ciutadana (1.4), l l’Administració de Justícia (1.1), els bancs (0.9),  el govern i els partits polítics (0.9), i  la crisi de valors (0.8).             

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.4, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (35.8), els problemes d'índole econòmica (14.7), "no sap" (6.6), cap (5.3), la corrupció i el frau (4.8), els polítics en general, els partits i la política (3.7), les preocupacions i situacions personals (3.0), la sanitat (2.9), les pensions (2.9), l’educació (2.9), "no contesta” (2.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.3), l'IVA (1.9), les retallades (1.9), l els problemes d'índole social (1.8),  altres respostes (1.5), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), la l’habitatge (0.7), la inseguretat ciutadana (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), i la crisi de valors (0.4),

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre les dones en relacióamb els  homes quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.6 i 3.0). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (4.1), i són els de 45 a 54 anys els qui consideren que es el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.2 de les persones amb estudis d’educació secundària (segona etapa),  sent les persones amb estudis d‘educació secundaria (primera etapa) els qui es senten més preocupat personalment (1.0). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.7), sent els capatassos  i els obrers no qualificats (agraris i no agraris) el col·lectiu que creu que és el problema que li afecta més directament (1.4).

Per status socioeconòmic, són les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.5), sent els obrers qualificats els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.8).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juliol sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants del PP (4.1), i són els qui no van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.2). 

No hay comentarios: