miércoles, 9 de julio de 2014

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dejuny,  fet públic ahir dimarts 8 de juliol, constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur, augmenta per la corrupció i el frau, i es manté per la situació econòmica, i que els esdeveniments que tingueren lloc a les fronteres de Ceuta i Melilla i els debats polítics posteriors, han anant perdent importància pel que fa a la valoració com a problema de la  immigració, i a més segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 12 de juny.   

La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tresrespostes) que existeix actualment a Espanya (3.1, 1.2 punts menys que el mes de maig), per darrere de l'atur (76.8, 4.0 punts menys que el mes de maig), la corrupció i el frau (38.8, 3.1 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.4, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (28.0, 2.4 punts més que en el baròmetre de maig), de la sanitat (11.5, 1.1 punts més que el mes anterior), dels problemes d’indole social (9.0), de l’educació (7.3), d’altres respostes (3.9), i de les retallades (3.4)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara aEspanya, la immigració es situa en el catorzè lloc  (0.4, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes de maig), per darrere de l'atur (53.7, 4.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.4),  dels "polítics en general, els partits i la política” (10.4), dels problemes d'índole econòmica (9.4), del Govern i els partits concrets (1.7), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.7), dels problemes d’índole social (1.2), “altres respostes” (0.9), de la sanitat (0.8), la crisi de valors (0.8), l’educació (0.6), de les pensions (0.4), i dels problemes relacionats amb la joventut (0.4).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més elsenquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-novè lloc (0.7, 0.9 punts menys que en el baròmetre de maig), per darrere de l'atur (46.7), els problemes d'índole econòmica (27.3), la sanitat (11.7), la corrupció i el frau (11.3), “els politics en general, els partits i la política” (9.7), l’educació (8.1), “no sap” (6.5), les pensions (6.2), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació  (6.7), els problemes d'índole social (6.4), “cap” (4.5), "les retallades" (4.4), la pujada de l’IVA (3.6), “no contesta” (3.1), les preocupacions i situacions personals (2.9), altres respostes (2.9), els problemes relacionats amb la joventut (2.3),  l’habitatge (1.7), la inseguretat ciutadana (1.2), la crisi de valors (1.2), l’Administració de Justícia (1.0), els bancs (1.0), les hipoteques (0.7), els desnonaments (0.6), els nacionalismes (0.6), les infraestructures (0.4), els problemes mediambientals (0.4), i el funcionament dels serveis públics (0.4),           

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment mésa l'enquestat, la immigració es situa en el trenta-tresè lloc (0.1, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (37.7), els problemes d'índole econòmica (14.1), "no sap" (6.5), cap (4.9), la corrupció i el frau (4.7), les pensions (4.1), els polítics en general, els partits i la política (3.9), la sanitat (3.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.5), "no contesta” (3.1), l’educació (2.9), l'IVA (1.7), els problemes d'índole social (1.6), les retallades (1.5), les preocupacions i situacions personals (1.5), les retallades (1.5), altres respostes (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), la crisi de valors (0.6), els bancs (0.5), l’habitatge (0.4), l’Administració de Justícia (0.4), les hipoteques (0.3), la inseguretat ciutadana (0.3), els nacionalismes (0.3), el funcionament dels serveis públics (0.2), els desnonaments (0.2), les drogues (0.1), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.1), i la llei de l’avortament (0.1).                   

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.5 i 2.8). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (4.9), i són els de 55 a 64 anys els qui consideren que es el principal problema personal (0.3).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.2 de les persones amb estudis de formació professional, sent el mateix col·lectiu el que es sent més preocupat personalment (0.5). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els comerciants i petits ocupadors (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (6.3), sent el personal administratiu, comercial i de serveis el qui creu que és el problema que li afecta més directament (0.9).

Per status socioeconòmic, són les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.5), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.2).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants del partir UPyD  (5.7), i són els votants de CiU els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.6). 

No hay comentarios: