viernes, 6 de junio de 2014

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes demaig,  fet públic ahir dijous 5 de juny,  constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur. per la corrupció i el frau, i per la situació econòmica, i que els esdeveniments que tingueren lloc a les fronteres de Ceuta i Melilla i els debats polítics posteriors, han anant perdent importància pel que fa a la valoració com a problema de la  immigració, i a més segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de maig.   

La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.3, 1.6 punts menys que el mes d’abril), per darrere de l'atur (80.8, 0.5 punts més que el mes d’abril), la corrupció i el frau (35.7, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.6, 0.6 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (25.6, 0.4 punts menys que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (10.4, la mateixa puntuació que el mes anterior), dels problemes d’indole social (7.9), de l’educació (8.7), d’altres respostes (5.3), i de les retallades (4.8)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el tretzè lloc  (0.6, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes d’abril), per darrere de l'atur (58.4, 1.2 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (11.6),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.8), dels problemes d'índole econòmica (8.7), del Govern i els partits concrets (1.5), dels problemes d’índole social (1.5), “altres respostes” (0.9), l’educació (0.9), de la sanitat (0.7), la crisi de valors (0.7), las retallades (0.6), i dels problemes relacionats amb la joventut (0.6).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el divuitèlloc (1.6, 0.1 punts menys que en el baròmetre d’abril), per darrere de l'atur (49.5), els problemes d'índole econòmica (27.6), la sanitat (11.0), la corrupció i el frau (10.2), l’educació (9.6), “els politics en general, els partits i la política” (9.3),  les pensions (6.8), “no sap” (6.3), "les retallades" (5.5), els problemes d'índole social (5.4), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació  (5.3), “cap” (5.1), la pujada de l’IVA (4.1), les preocupacions i situacions personals (3.9), altres respostes (3.2), els problemes relacionats amb la joventut (2.4), i  “no contesta” (2.1),         

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (0.4, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (39.6), els problemes d'índole econòmica (13.6), "no sap" (6.3), cap (4.9), les pensions (4.1), els polítics en general, els partits i la política (3.6), la corrupció i el frau (3.6), la sanitat (3.5), l’educació (3.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.8), "no contesta” (2.1), les retallades (2.1), les preocupacions i situacions personals (1.7), els problemes d'índole social (1.7), l'IVA (1.3), altres respostes (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), la inseguretat ciutadana (0.4), la crisi de valors (0.4), els bancs (0.4), les hipoteques (0.4)i els nacionalismes (0.4).                 

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (4.7 i 3.9). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (5.2), i són els de 65 i més anys els qui consideren que es el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 6.4 de les persones amb estudis de secundària (primera etapa), sent el mateix col·lectiu el que es sent més preocupat personalment (1.0). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats és el personal administratiu, comercial i de serveis el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.0), sent els capatassos i els obrers qualificats (no agraris) els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.1).

Per status socioeconòmic, són les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.3), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.7).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants en blanc (8.8), i són els votants del PP els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.9). 

No hay comentarios: