miércoles, 7 de mayo de 2014

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes demarç,  fet públic ahir dimarts 6 de maig,  constata que disminueix la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la corrupció i el frau, i es manté per la situació econòmica, i que els esdeveniments que tingueren lloc a les fronteres de Ceuta i Melilla. I els debats polítics posteriors, han fet que la immigració com a problema per a tota Espanya hagi crescut amb caràcter general, tot i que segueix tenint una mínima importància a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 7 d’abril.   

La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.9, 0.8 punts més que el mes de març), per darrere de l'atur (80.3, 2.0 punts menys que el mes de març), la corrupció i el frau (36.3, 4.7 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.0, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (26.0, la mateixa puntuació que en el baròmetre de març), de la sanitat (10.4, 0.2 punts més que el mes anterior), dels problemes d’indole social (9.4), i de l’educació (9.0),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el novè lloc  (0.8, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de març), per darrere de l'atur (57.2, 0.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (12.8),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.8), dels problemes d'índole econòmica (9.2), del Govern i els partits concrets (1.9), dels problemes d’índole social (1.3), “altres respostes” (1.0), i de la sanitat (0.8).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dinovèlloc (1.7, 0.3 punts més que en el baròmetre de març), per darrere de l'atur (49.7), els problemes d'índole econòmica (28.9), la sanitat (11.0), la corrupció i el frau (10.0), “els politics en general, els partits i la política” (8.7),  l’educació (8.3), “no sap” (6.5), les pensions (6.2), els problemes d'índole social (5.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.6), "les retallades" (5.5), la pujada de l’IVA (4.6), les preocupacions i situacions personals (4.2), “cap” (3.9), altres respostes (3.3), “no contesta” (2.4), els problemes relacionats amb la joventut (2.2), i  la inseguretat ciutadana (1.9).        

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc (0.3, 0.1. punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (40.2), els problemes d'índole econòmica (14.0), "no sap" (6.5), la corrupció i el frau (4.2), cap (3.9), les pensions (3.8), els polítics en general, els partits i la política (3.3), la sanitat (3.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.7), "no contesta” (2.4), les retallades (2.3), l’educació (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.1), els problemes d'índole social (1.9), altres respostes (1.5), l'IVA (1.5), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), la inseguretat ciutadana (0.6), el govern i partits polítics (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), la crisi de valors (0.4), els bancs (0.4), i els nacionalismes (0.3).                

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (6.7 i 5.1). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (7.2), i també les de la mateixa edat quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.7).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 9.7 de les persones amb estudis de secundària (primera etapa), sent les persones sense estudis les que es senten més preocupades personalment (0.7). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els capatassos i els obrers qualificats (no agraris) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (8.3), sent els mateix col·lectiu el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.7).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (8.5), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (1.0).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants en blanc (9.6), i són els votants de la coalició IU-ICV els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.4).  

No hay comentarios: