miércoles, 5 de marzo de 2014

El baròmetre del CIS del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes defebrer,  fet públic avui dimecres 5 de març, constata que creix molt la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la corrupció i el frau, i disminueix per la situació econòmica, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de febrer. 

La immigració es considera el divuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.1, 0.1 punts menys que el mes de gener), per darrere de l'atur (81.1, 2.6 punts més que el mes de gener), la corrupció i el frau (44.2, 4.7 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (28.3, 2.2 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (24.2, 2.7 punts menys que en el baròmetre de gener), de la sanitat (10.8, 0.8 punts menys que el mes anterior), de l’educació (8.6), dels problemes d’indole social (8.4), d’altres respostes (4.8), de les retallades (4.1), del govern i partits polítics concrets (3.2), de l’Administració de Justícia (3.0), de la crisi de valors (2.8), dels bancs (2.4), de la inseguretat ciutadana (2.3), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3), de les pensions (2.2), i dels problemes relacionats amb la joventut (2.1),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el desè lloc  (0.5, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de gener), per darrere de l'atur (56.3, 1.9 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (15.3),  dels "polítics en general, els partits i la política” (9.0), dels problemes d'índole econòmica (8.9), del Govern i els partits concrets (1.7) dels problemes d’índole social (1.2), de la sanitat (0.9), “altres respostes” (0.8), i de la crisi de valors (0.6),    
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-quatrèlloc (0.8, la mateixa puntuació que el baròmetre de gener), per darrere de l'atur (50.7), els problemes d'índole econòmica (28.8), la corrupció i el frau (14.2), la sanitat (12.0), “els politics en general, els partits i la política” (9.6),  l’educació (9.3), les pensions (7.1),  “no sap” (6.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.7), els problemes d'índole social (5.3), "les retallades" (5.0),  les preocupacions i situacions personals (3.0), la pujada de l’IVA (5.2), “cap” (3.9), altres respostes (3.5), “no contesta” (2.3), els problemes relacionats amb la joventut (2.1), l’habitatge (2.0),  la crisi de valors (1.7), la inseguretat ciutadana (1.6), l’administració de justícia (1.1) els bancs (1.0), i  els governs i els partits (0.8).      

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-vuitè lloc  (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (40.1), els problemes d'índole econòmica (14.1), "no sap" (6.4), la corrupció i el frau (4.6), les pensions (4.4), cap (3.9), els polítics en general, els partits i la política (3.4), la sanitat (3.0), l’educació (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.6), "no contesta”  (2.3), l'IVA (1.8), les retallades (1.7), els problemes d'índole social (1.5), les preocupacions i situacions personals (1.4),altres respostes (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (0.9),la crisi de valors (0.8), els nacionalismes (0.4), el govern i partits polítics (0.3), les hipoteques (0.3), la inseguretat ciutadana (0.3), l’habitatge (0.3), la reforma laboral (0.2), els bancs (0.2), el terrorisme (0.2), i l’Administració de Justícia (0.2).              

Hi ha una preocupació superior per la immigració entre els homes en relacióamb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.3 i 1.9). Són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades amb caràcter general (3.3), i també les de la mateixa edat quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.1 de les persones amb estudis de secundària (primera etapa), sent les persones sense estudis les que es senten més preocupades personalment (1.3). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són el personal administratiu, comercial i de serveis els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.5), sent el mateix grup el qui creu que és el problema que afecta més directament a les persones a qui dona cobertura (0.9).

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.6), sent els obrers qualificats els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.3).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els votants de CiU (4.3), i són els qui no tenien edat per a votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (3.1). 

No hay comentarios: