miércoles, 9 de octubre de 2013

El baròmetre del CIS del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de setembre, fet públic el dilluns 7 d’octubre, constata un lleuger descens de la preocupació dels ciutadans per l’atur, un petit creixement per la situació econòmica, i es manté la preocupació per la corrupció i el frau i pels polítics en general, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 12 de setembre.   

La immigració es considera el dotzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.9, 0.3 punts més que el mes de juliol), per darrere de l'atur (77,4, 3,5 punts menys que el mes de juliol), la corrupció i el frau (37,1, 0,3 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (32.5, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (28,2, 0,6 punts més que en el baròmetre de juliol), de la sanitat (10.6, 0,3 punts més que el mes anterior), de l’educació (9,6), d’altres respostes (5.9), dels problemes d’indole social (5.3),  de les retallades (4,6), del govern i partits polítics concrets (3.3), i dels bancs (2,9).         

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el dotzè lloc  (0.4, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de juliol), per darrere de l'atur (53,7, 1,8 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14,1), dels problemes d'índole econòmica (11.4), dels "polítics en general, els partits i la política” (11.2), del Govern i els partits concrets (1.5), “altres respostes” (1.3), de l’educació (0.9), de la sanitat (0.9), “no sap” (0.6), dels problemes d’índole social (0.5), i de la crisi de valors (0.4),    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintè lloc (1,3, la mateixa puntuació que en el baròmetre de juliol), per darrere de l'atur (49.5), els problemes d'índole econòmica (29.6), la sanitat (12.1), l’educació (9.3), la corrupció i el frau (9.1), “els politics en general, els partits i la política” (8.4), “no contesta” (6.5), "les retallades" (6.3), les pensions (6.1), “no sap (6.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.7), la pujada de l’IVA (3.9), les preocupacions i situacions personals (3.8), els problemes d'índole social (3.5), altres respostes (3.4), l’habitatge (2.7), els problemes relacionats amb la joventut (2.1), els bancs (1.7), i la inseguretat ciutadana (1.5).      

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-quatrè lloc  (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (38.5), els problemes d'índole econòmica (16.0), "no contesta”  (6.5), "no sap" (6.0), la sanitat (3.9), la corrupció i el frau (3.6), les pensions (3.5), els polítics en general, els partits i la política (3.2), els problemes  relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.8), les retallades (2.6), l’educació (2.4), les preocupacions i situacions personals (1.8), els problemes d'índole social (1.4), altres respostes (1.4), l'IVA (1.3), els problemes relacionats amb la joventut (0.7), l’habitatge (0.7), el govern i els partits (0.4), els bancs (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4),  la crisi de valors (0.4), l’Administració de Justícia (0.4), i les hipoteques (0.3).    

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.2 i 2.5). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (4.4), i les que tenen entre 35 i 44 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 4.1 de les persones amb estudis de formació professional, sent els qui tenen estudis superiors els qui es senten més preocupats personalment (0.6). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els aturats (que han treballat abans i en cerca d’ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (5.9), i són els capatassos i obrers no qualificats (sense assalariats, no agraris), els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.3).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.0), sent els obrers no qualificats els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.6).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.9 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 8.3 per als qui van exercir el vot nul, i són els qui no recorden que van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.3).  

No hay comentarios: