viernes, 5 de julio de 2013

El baròmetre del CIS del mes de juny Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiquesdel mes de juny, fet públic avui divendres 5 de juliol, constata un lleuger descens de la preocupació dels ciutadans per l’atur i també per la situació econòmica, i torna a créixer la preocupació per la corrupció i el frau i pels polítics en general, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats, sent la segona vegada d’ençà que faig l’anàlisi de les dades que cap enquestat afirma que la immigració sigui la seva preocupació principal. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 10 de juny.   


La immigració es considera el tretzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.8, 1.3 punts més que el mes de maig), per darrere de l'atur (80.5, 1.9 punts menys que el mes de maig), la corrupció i el frau (32.5, 1.8 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (32.2, 2.7 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (30.7, 1.0 punts més que en el baròmetre de maig), de la sanitat (9.3, 0.7 punts menys  que el mes anterior), de l’educació (6.6), de les retallades (6.2), d’altres respostes (5.8), dels problemes d’indole social (4.8),  dels bancs (4.3), del govern i partits polítics concrets (2.9), de la inseguretat ciutadana (3.0), i de les pensions (3.1).        

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dissetèlloc  (0.4, 0.2 punts més que en el baròmetre del mes de maig), per darrere de l'atur (58.1, 1.9 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (11.4),  dels "polítics en general, els partits i la política” (11.2), dels problemes d'índole econòmica (9.8), del Govern i els partits concrets (1.2),  d’altres respostes (0.8), dels problemes d’índole social (0.7), de la sanitat (0.7), de les pensions (0.7), “no sap” (0.6), de l’educació (0.6), de la crisi de valors (0.4), de les retallades (0.4), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.4), “no contesta” (0.4), i  dels bancs (0.4).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-setè lloc (0.4, 0.2 punts menys que en el baròmetre de maig), per darrere de l'atur (50.9), els problemes d'índole econòmica (30.4), “els politics en general, els partits i la política” (11.4),la sanitat (11.3), la corrupció i el frau (9.4), "les retallades" (8.1), l’educació (7.7), les pensions (7.2), “no sap (6.0), les preocupacions i situacions personals (5.0), la pujada de l’IVA (5.0), “no contesta” (4.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.2), els problemes d'índole social (4.1), altres respostes (3.3), els problemes relacionats amb la joventut (3.0), els bancs (2.3), l’habitatge (1.9), la inseguretat ciutadana (1.8), l’Administració de Justícia (1.5), les hipoteques (1.2), el govern i partits o polítics concrets (1.0), la crisi de valors (0.9), els desnonaments (0.8), els nacionalismes (0.5), i el funcionament del serveis públics (0.4).     

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (0.0, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (40.0), els problemes d'índole econòmica (15.0), "no sap" (6.0), "no contesta”  (4.8), els polítics en general, els partits i la política (4.4), les pensions (4.0), la corrupció i el frau (3.7), les retallades (3.2), la sanitat (3.0), l’educació (3.0), les preocupacions i situacions personals (2.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (1.9), l'IVA (1.5), altres respostes (1.3), els problemes d'índole social (1.2), els problemes relacionats amb la joventut (1.0), els bancs (0.8), l’Administració de Justícia (0.5), el govern i els partits (0.4), la crisi de valors (0.4), les hipoteques (0.2), la inseguretat ciutadana (0.2), la reforma laboral (0.1), i el funcionament dels serveis públics (0.1)

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (.7 i 1.9 ). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (4.5), i les que tenen entre 25 i 34 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.1).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 5.0 de les persones amb estudis de secundaria (1ª etapa), sent els qui tenen estudis d’educació primària els qui es senten més preocupats personalment (0.5). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els comerciants i petits empresaris (sense treballadors,  no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (4.3), i són el col·lectiu de personal administratiu, comercial i de serveis, els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.6).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.1), sent les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.9).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.8 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 10.3 per als qui no tenien edat de votar i el 10.0 per als qui van votar nul, i són els qui no van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.5).  

No hay comentarios: