sábado, 8 de junio de 2013

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de maig, fet públic el dijous 6 de juny, constata un increment de la preocupació dels ciutadans per l’atur i un petit descens per la situació econòmica, i que es manté la preocupació per la corrupció i el frau, tot i que s’ha produït una important disminució en comparació amb les dades del baròmetre anterior, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats, sent la primera vegada d’ençà que faig l’anàlisi de les dades que cap enquestat afirma que la immigració sigui la seva preocupació principal. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 10 de maig.   


La immigració es considera el dinovèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (1.5, 1.0 punts menys que el mes d’abril), per darrere de l'atur (82.4, 1.7 punts més que el mes d’abril), els problemes  d'índole econòmica (34.9, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (30.7, 8.6 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.7, 0.3 punts més que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (10.0, 2.1 punts més  que el mes anterior), d’altres respostes (6.4), de l’educació (6.3), de les retallades (4.8), dels bancs (4.5), dels problemes d’indole social (4.4),  dels desnonaments (4.1), del govern i partits polítics concrets (3.4), de l’habitatge (2.8), de la inseguretat ciutadana (2.6), de l’Administració de Justícia (2.6), de les pensions (2.4), de la crisi de valors (1.8) i dels problemes relacionats amb la joventut (1.5).       

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vint-i-unèlloc  (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes d’abril), per darrere de l'atur (60.0, 4.6 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d'índole econòmica (11.3), dels "polítics en general, els partits i la política” (10.5), de "la corrupció i el frau" (9.3),  del Govern i els partits concrets (1.4),  d’altres respostes (1.2), dels problemes d’índole social (0.6), de la crisi de valors (0.6), de la sanitat (0.6), dels bancs (0.4), “no sap” (0.4), de l’educació (0.4), de les pensions (0.4), del funcionament dels serveis públics (0.4), de les retallades (0.3), dels desnonaments (0.3), dels problemes relacionats amb la joventut (0.3), de l’habitatge (0.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.2), i “no contesta” (0.2).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-sisè lloc (0.6, 0.3 punts menys que en el baròmetre d’abril), per darrere de l'atur (51.1), els problemes d'índole econòmica (32.7), “els polítics en general, els partits i la política” (11.4),la sanitat (9.9), la corrupció i el frau (8.0), "les retallades" (7.8), l’educació (6.3), les pensions (6.2), “no sap (6.1), “no contesta” (5.8),les preocupacions i situacions personals (5.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.2), els problemes d'índole social (4.1), la pujada de l’IVA (4.0), altres respostes (3.6), els problemes relacionats amb la joventut (3.2), l’habitatge (2.6), els bancs (2.0), la inseguretat ciutadana (1.7), l’Administració de Justícia (1.4), el govern i partits o polítics concrets (1.4), les hipoteques (1.2), la crisi de valors (0.9), els desnonaments (0.9), i els nacionalismes (0.6).  
Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el trentè lloc (0.0, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (41.0), els problemes d'índole econòmica (16.9), la corrupció i el frau (3.2), "no sap" (6.1), "no contesta”  (5.8), els polítics en general, els partits i la política (3.9), les pensions (3.7), la sanitat (2.9), les retallades (2.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.0), l’educació (1.9), les preocupacions i situacions personals (1.8), altres respostes (1.2), l'IVA (1.1), els problemes d'índole social (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), els bancs (0.4), la crisi de valors (0.4), les hipoteques (0.4), la inseguretat ciutadana (0.4), el govern i els partits (0.4), l’Administració de Justícia (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.1), la reforma laboral (0.1), les drogues (0.1), les infraestructures (0.1), la violència contra la dona (0.1), el funcionament dels serveis públics (0.1), i els problemes relacionats amb la dona (0,1)

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (1.9 i 1.1). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (2.2), i les que tenen entre 35 i 44 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.2).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.2 de les persones amb estudis de secundaria (1ª etapa i 2ª etapa), sent els qui tenen estudis de formació professional els qui es senten més preocupats personalment (0.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són els empresaris amb assalariats, funcionaris, alts executius i professionals per compte propi els qui manifesten més preocupació general per la immigració (3.0), i són el col·lectiu de “situacions no classificables” i els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.4 i 1.1).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.4), sent els obrers qualificats els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.7).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 1.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 8.2 per als votants de CiU, i són els qui no tenien encara edat per votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.4).  

No hay comentarios: