viernes, 3 de mayo de 2013

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes d'abril, fet públic avui divendres 3 de maig, constata un lleuger descens de la preocupació dels ciutadans per l’atur i un petit increment per la situació econòmica, i que es manté la preocupació per la corrupció i el frau, tot i que s’ha produït una disminució en comparació amb les dades del baròmetre anterior. i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 8 d’abril.   


La immigració es considera el setzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.5, 0.3 punts més que el mes de març), per darrere de l'atur (80.7, 0.9 punts més que el mes de març), la corrupció i el frau (39.3, 5.2 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (35.5, 1.1 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.4, 2.0 punts menys que en el baròmetre de març), de la sanitat (7.9, 2.2 punts menys  que el mes anterior), dels desnonaments (5.7), dels bancs (5.4), de l’educació (4.8), dels problemes d’indole social (4.7), de les retallades (3.9),  d’altres respostes (3.5), del govern i partits polítics concrets (2.5), de la inseguretat ciutadana (2.5), de l’Administració de Justícia, i de l’habitatge (2.5).     

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dinovèlloc  (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de març), per darrere de l'atur (55.4, 0.8 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.2),  dels problemes d'índole econòmica (12.5), dels "polítics en general, els partits i la política” (10.2), del Govern i els partits concrets (1.2),  d’altres respostes (0.8), dels desnonaments (0.6),dels bancs (0.5), dels problemes d’índole social (0.5), de la crisi de valors (0.5), de l’administració de justícia (0.5), “no sap” (0.4), de l’educació (0.4), de la sanitat (0.3), de les retallades (0.2), de les pensions (0.2), de la inseguretat ciutadana (0,2), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.2),

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (0.9, la mateixa puntuació que en el baròmetre de març), per darrere de l'atur (52.9), els problemes d'índole econòmica (34.1), la sanitat (10.4), la corrupció i el frau (10.1), “els politics en general, els partits i la política” (9.3), "les retallades" (7.2), l’educació (6.9), “no sap (6.1), les pensions (5.6), “no contesta” (5.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.2), els problemes d'índole social (4.2), la pujada de l’IVA (3.7), els bancs (3.2), les preocupacions i situacions personals (3.1), altres respostes (2.7), els problemes relacionats amb la joventut (2.4), l’habitatge (2.3), la crisi de valors (1.6), els desnonaments (1.5), la inseguretat ciutadana (1.4), ), l’Administració de Justícia (1.2), les hipoteques (1.0), i el govern i partits o polítics concrets (0.9).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa també en el vint-i-cinquè lloc (0.1, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (41.1), els problemes d'índole econòmica (17.9), la corrupció i el frau (4.1), "no sap" (6.1), "no contesta”  (5.0), els polítics en general, els partits i la política (3.4), les pensions (3.2), les retallades (2.8), la sanitat (2.4), l’educació (2.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.0), les preocupacions i situacions personals (1.5), l'IVA (1.0), altres respostes (1.0), els problemes d'índole social (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.9), els bancs (0.8), la crisi de valors (0.6), les hipoteques (0.4).   la inseguretat ciutadana (0.3), l’Administració de Justícia (0.3), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.3), el govern i els partits (0.3), i la reforma laboral (0.2).

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.0 i 2.1). Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (3.4), i les que tenen entre 18 i 24 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.4).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.2 de les persones amb estudis de secundaria (1º etapa), i de primària, sent també els primers els qui es senten més preocupats personalment (0.3). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (5.0), i són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.4).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.2), i també els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.3), amb la mateixa puntuació que les velles classes mitges (assalariats no manuals).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 4.6 per als enquestat que no recorden a quin, i són els votants del Partit Popular els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.3).  

No hay comentarios: