lunes, 8 de abril de 2013

El baròmetre de març del Centre d'Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.


1. El  darrer baròmetre del Centre d’InvestigacionsSociológiques del mes de març, fet públic avui dilluns 8 d’abril,  constata un increment de la preocupació dels ciutadans per l’atur, una lleugera disminució per la situació econòmica, i un creixement molt important de la preocupació per la corrupció i el frau, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de març.  


La immigració es considera el quinzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.2, 0.3 punts més que el mes de febrer), per darrere de l'atur (81.6, 1.7 punts més que el mes de febrer), la corrupció i el frau (44.5, 4.5 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes  d'índole econòmica (34.4, 1.0 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (31.4, 1.7 punts més que en el baròmetre de febrer), de la sanitat (10.1, 0.4 punts menys  que el mes anterior), de l’educació (6.1), dels desnonaments (5.5), d'altres respostes (5.2), les retallades (4.8),  dels bancs (4.6), els problemes d’indole social (3.8), el govern i partits polítics concrets (3.1), la inseguretat ciutadana (2.8), i la crisi de valors (2.3).    

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc  (0.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes de febrer), per darrere de l'atur (56,2, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (14.4),  dels "polítics en general, els partits i la política” (11.0), dels problemes d'índole econòmica (10.0), del Govern i els partits concrets (1.7),  d’altres respostes (0.8), dels bancs (0.6), de la sanitat (0.5), dels problemes d’índole social (0.5), de la crisi de valors (0.4), de l’educació (0.4), de les retallades (0.4), de les pensions (0.4), de l’educació (0.4), dels nacionalismes (0.4), de la inseguretat ciutadana (0,3), dels desnonaments (0.3), dels problemes relacionats amb la joventut (0.2), del funcionament dels serveis públics (0.2), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.2), de l’administració de justícia (0.2), i “no sap” (0.2).    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-cinquè lloc (0.9, 0.1 punts més que en el baròmetre de febrer), per darrere de l'atur (53.3), els problemes d'índole econòmica (34.7), la corrupció i el frau (13.3), la sanitat (12.1), “els politics en general, els partits i la política” (10.5), "les retallades" (8.6), l’educació (7.4), les pensions (5.8), “no contesta” (4.6), les preocupacions i situacions personals (4.6), " no sap "(4.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.0), la pujada de l’IVA (3.7), els problemes d'índole social (3.5), els problemes relacionats amb la joventut (2.7), altres respostes (2.5), l’habitatge (2.5),els bancs (1.7), la crisi de valors (1.7), els desnonaments (1.5), la inseguretat ciutadana (1.5), les hipoteques (1.4).  l’Administració de Justícia (1.1), i el govern i partits o polítics concrets (0.7).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-vuitè lloc (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (42.0), els problemes d'índole econòmica (16.8), la corrupció i el frau (5.3), "no contesta”  (4.6), "no sap" (4.6), els polítics en general, els partits i la política (4.0), la sanitat (3.4), les retallades (3.1), les pensions (3.0), l’educació (2.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (1.8), les preocupacions i situacions personals (1.6), de l'IVA (1.0), altres respostes (0.9), l'augment els problemes d'índole social (0.7), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), la crisi de valors (0.7), els bancs (0.5), la inseguretat ciutadana (0.4), el funcionament dels serveis públics (0.3), els nacionalismes (0.3), l’Administració de Justícia (0.2), els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), l’habitatge (0.2), el govern i els partits (0.2), la reforma laboral (0.2) i les hipoteques (0.2).   

Hi ha més preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (2.6 i 1.8). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (5.0), i les que tenen entre 55 i 64 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.6 de les persones amb estudis de secundaria (1º etapa), així com també els qui es senten més preocupats personalment (0.5). Segons la condició socioeconòmica delsenquestats són els aturats (que han treballat abans, i en cerca de la seva primera ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (11.1), i són els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.6).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (2.9), i també els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.4).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.2 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 6.3 per als enquestat que no van votar a CiU, sent els qui no recorden a quin van votar els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.8).  

No hay comentarios: