lunes, 14 de enero de 2013

El baròmetre de desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.



1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de desembre constata una lleugera disminució de la preocupació dels ciutadans per l’atur i  per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 15 de desembre.  


La immigració es considera el tretzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.6, 1.5 punts menys que el mes de novembre), per darrere de l'atur (77.1, 3.7 punts menys que el mes de novembre), els problemes d'índole econòmica (39.5, 2.7 punts menys que en el baròmetre anterior), de "la classe política, els partits polítics" (29.8, 0.4 punts menys que en el baròmetre de novembre), de la sanitat (12.9, 1.5 punts més  que el mes anterior), de la corrupció i el frau (17.2, 7.7 punts més que el mes de novembre), de l’educació (7.6), dels bancs (7.0), les retallades (6.6), d'altres respostes (6.1), dels desnonaments (5.7), els problemes d’indole social (5.0), i el govern i partits polítics concrets (3.3)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el desè lloc (0.8, la mateixa valoració que en el baròmetre del mes de novembre), per darrere de l'atur (56.8, 3.1 punts menys que en el baròmetre anterior), els problemes d'índole econòmica (13.3), de "la classe política, els partits polítics" (11.2), de "la corrupció i el frau" (6.2),  del Govern i els partits concrets (1.9),  d’altres respostes (1.4), de la sanitat (1.4), l’educació (0.8) i de les retallades (0.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (0.9, 0.4 punts menys que en el baròmetre de novembre), per darrere de l'atur (47.2 ), els problemes d'índole econòmica (35.8), la sanitat (12.8), els partits polítics (10.1), l’educació (9.0), "les retallades" (8.0), les pensions (7.1), " no sap "(5.9), , “no contesta” (5.6), les preocupacions i situacions personals (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.0), la pujada de l’IVA (4.0), l’habitatge (3.8), els problemes d'índole social (3.7), altres respostes (3.3), els bancs (3.0), els problemes relacionats amb la joventut (1.9), els desnonaments (1.0), la corrupció i el frau (4.4) i la inseguretat ciutadana (1.8).

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-dosè lloc (0.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (38.3), els problemes d'índole econòmica (18.3), "no sap" (5.9), "no contesta”  (5.6), les pensions (4.4), la sanitat (4.2), els partits polítics" (4.0), les retallades (2.9), l’educació (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.3), la corrupció i el frau (1.5),altres respostes (1.1), els problemes d'índole social (0.9), l’habitatge (0.8), els bancs (0.7), l'augment de l'IVA (0.7), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), els desnonaments (0.2), el govern, i partit o polítics concrets (0.5), i la crisi de valors (0.2).

Hi ha més preocupació per la immigració entre els homes en relació amb lesdones (4.1) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.0 i 2.2). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (4.5), i les de 35 a 44 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.4).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.3 de les persones amb estudis de primària, sent els qui tenen estudis superiors els més preocupats personalment per la immigració (0.4). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (4.7), sent els empresaris amb assalariats els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.9).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (3.1), i les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.3).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 12.5 pels qui no tenien edat per votar, sent els votants del PP els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).   

No hay comentarios: