lunes, 14 de enero de 2013

El baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona. Les preocupacions dels barcelonins (desembre de 2012).
El darrer baròmetre del Ajuntament de Barcelona, del segon semestre de 2012(data de realització del 14 al 20 de desembre), constata la preocupació principal dels ciutadans pels problemes associats a l’atur, els problemes econòmics i les retallades

A la pregunta de quin considera l’enquestat que és el problema més greu que té la ciutat (només una resposta), l’atur i les condicions de treball es situa en primera posició (29.0, 2.1 punts menys que el mes de desembre de 2011). La inseguretat és el segon problema (9.6, 5.4 punts menys que fa un any).  Els problemes econòmics ocupen el tercer lloc (9.3, amb la mateixa puntuació en relació amb el baròmetre de desembre de 2011). La immigració es situa en el onzè lloc (2.3, 3.2 punts menys que en el baròmetre de fa un any).


Quan es pregunta als enquestats quin és el problema més greu a Catalunya, el vinculat a la immigració es situa en el sisè lloc (2.3, amb una disminució de 2.8 punts sobre el baròmetre de desembre de 2011), per darrera de l’atur i les condicions de treball (34.5), dels problemes econòmics (16.9,), de l’encaix de Catalunya a Espanya (11.8), i dels aspectes polítics (8.8).

Quan l’àmbit geogràfic de la pregunta es Espanya, l’atur i les condicions de treball es situen en el primer lloc (37.1, 5.4 punt menys que en el baròmetre de desembre de 2011), per davant dels problemes econòmics (18.8), dels aspectes polítics (13.6), “no sap/no contesta (7.1), i de la gestió política estatal (5.3). La immigració es situa en el vuitè lloc (1.3, amb una disminució de 2 punts sobre desembre de 2011).

A l’últim, quan es pregunta a l’enquestat quin és el problema que li afecta més, la immigració baixa fins el tretzè lloc (0.5, 0.9 punts menys que en el baròmetre de desembre de 2011), per darrera de l’atur i les condicions de treball (33.3), els problemes econòmics (12.6), “cap” (11.8), les retallades (7.0), les prestacions i ajuts (4.9), els equipaments i serveis (4.1), la inseguretat (3.5), els transports, les infraestructures i les comunicacions (3.1), els problemes personals (2.8), impostos i multes (2.0), els valor socials negatius/manca de civisme (1.5), i l’accés a l’habitatge (1.0).  

No hay comentarios: