martes, 9 de octubre de 2012

El baròmetre de setembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de setembre, fet públic avui ahir dilluns, 8 d’octubre, constata un lleuger augment de la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 11 de setembre.   


La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (5.9, 1.4 punts més que el mes de juliol), per darrera de l’atur (79.3, 0.7 punts més que el mes de juliol), dels problemes d’índole econòmica (49.4, 2.9 punts més que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (26.9, 1.5 punts més que en el baròmetre de juliol), de la sanitat (9.1, 1.3 punts menys que el mes anterior), de la corrupció i el frau (8.5, 3.7 punts menys que el mes de juliol), de l’educació (6.6), i d’altres respostes (6.2). Li segueixen “els bancs” (5.4) i “les retallades” (4.8).      

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en també en el vuitè lloc (1.0, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de juliol), per darrera de l’atur (55.4, 1.7 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.2, 2.5 punts més que el mes de juliol), de “la classe política, els partits polítics” (10.5), de “la corrupció i el frau” (3.0), del “Govern, els politics i els partits” (1.7), altres respostes (1.6), i “no sap” (1.1).    

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vintèlloc (1.3, 0.2 punts menys que en el baròmetre de juliol), per darrera de l’atur (46.4), dels problemes d’índole econòmica (41.9), la sanitat (8.8), la classe política, els partits polítics (8.5), l’educació (7.2), les pensions (6.6), “les retallades” (6.5), l’augment de l’IVA (6.4),  “no sap” (5.6), “no contesta” (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.9), les preocupacions i situacions personals (4.0), altres respostes (3.5), els problemes d’índole social (3.1), l’habitatge (2.9), els problemes relacionats amb la joventut (1.8), la inseguretat ciutadana (1.7), els bancs (1.6), i  la corrupció i el frau (1.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració baixa encara més, fins el vint-i-quatrè lloc (0.4, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (35.6),
els problemes d’índole econòmica (23.7), “no sap” (5.4), “no contesta” (6.4), “la classe política, els partits polítics” (3.7), la sanitat (3.2), les pensions (3.6), les retallades (2.8), l’augment de l’IVA (2.8), l’educació (2.9), la sanitat (2.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.1), les preocupacions i situacions personals (1.7), la corrupció i el frau (1.1), altres respostes (1.4), els problemes d’indole social (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), l’habitatge (0.7), els bancs (0.7), la corrupció i el frau (0.5), la inseguretat ciutadana (0.4), la crisi de valors (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), el govern, els polítics i els partits (0.4), el funcionament dels serveis públics (0.4), i la crisi de valors (0.3).     

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes enrelació amb les dones (7.0 i 4.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades amb caràcter general (7.4), i també quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.6), amb el mateix percentatge que les persones de 35 a 44 anys.

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 7.9 de les persones amb estudis de primària, sent les qui tenen estudis de formació professional les més preocupades personalment per la immigració (0.8). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (9.3), i  els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.3).  

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.8), així com també els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.6).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 5.9 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 8.1 per als votants del PP i de CiU. Són els votants de UpyD els que creuen que és el problema que els afecta més directament (1.4)   
No hay comentarios: