lunes, 6 de agosto de 2012

El baròmetre de juliol del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de maig, fet públic avui dijous, 6 d’agost, constata una lleugera reducció de la preocupació dels ciutadans per l’atur i per la situació econòmica, i també que la immigració redueix cada vegada més la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 10 de juliol.   

La immigració es considera el desè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.5, 5.0 punts menys que el mes de juny), per darrera de l’atur (78.6, 0.8 punts més que el mes de juny), dels problemes d’índole econòmica (46.5, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (25.4, 1.1 punts més que en el baròmetre de maig), de la corrupció i el frau (12.2, 0.2 punts menys que el mes de juny), de la sanitat (10.4, 1.8 punts més que el mes anterior), dels “bancs” (8.6), de l’educació (7.1), d’altres respostes (5.8). i “les retallades” (5.0).  Li segueixen la inseguretat ciutadana (4.0), i  els problemes d’indole social (3.7).    

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el novè lloc (1.0, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de juny), per darrera de l’atur (57.1, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (16.7, 1.1 punts menys que el mes de juny), de “la classe política, els partits polítics” (9.9), de “la corrupció i el frau” (4.5), d’altres respostes (1.4), dels “bancs” (1.3), del “Govern, els politics i els partits” (1.3), i de la sanitat (1.0).   

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el dinovèlloc (1.5, 0.6 punts menys que en el baròmetre de juny), per darrera de l’atur (46.9), dels problemes d’índole econòmica (40.5), la sanitat (10.9), la classe política, els partits polítics (9.4), l’educació (7.8), “les retallades” (7.4), “no contesta” (7.3), les pensions (6.2), “no sap” (5.4), les preocupacions i situacions personals (4.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.7), l’habitatge (3.5), els bancs (3.2), els problemes d’índole social (2.8), la corrupció i el frau (2.7), altres respostes (2.7), la inseguretat ciutadana (1.9), i els problemes relacionats amb la joventut (1.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració baixa encara més, fins el vint-i-quatrè lloc (0.2, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.8), els problemes d’índole econòmica (21.1), “no contesta” (6.4), “no sap” (5.4), les pensions (3.9), “la classe política, els partits polítics” (3.7), la sanitat (3.2), les retallades (3.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.5), l’educació (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.2), la corrupció i el frau (1.1), altres respostes (1.0), els problemes d’indole social (1.0), els “bancs” (0.9), l’habitatge (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.7), la inseguretat ciutadana (0.5), la crisi de valors (0.5), l’Administració de Justícia (0.2), la reforma laboral (0.3), els problemes del sector primari (0.2), i el govern, els polítics i els partits (0.2).    

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes enrelació amb les dones (5.4 i 3.6) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (6.2), i les de 45 a 54 quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 7.3 de les persones amb estudis de formació professional, sents les qui tenen estudis primaris les més preocupades personalment per la immigració (0.4). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (8.5), i  els obrers no qualificats (agraris i no agraris) i els aturats els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.5).  

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.9), i són els obrers no qualificats els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.6).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de juliol sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 4.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 9.3 per als qui no recorden a qui van votar i al 7.8 entre els votants del PP. Són els votants de UpyD els que creuen que és el problema que els afecta més directament (1.4)   
No hay comentarios: