miércoles, 6 de junio de 2012

El baròmetre de maig del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de maig, fet públic avui 6 de juny, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic menys per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 3 i 11 de maig.   

La immigració es considera el setè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (6.2, 0.7 punts menys que el mes d’abril), per darrera de l’atur (81.7, es a dir la mateixa puntuació que el mes d’abril), dels problemes d’índole econòmica (51.0, 1.8 punts menys que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (22.5, 4.4 punts més que en el baròmetre d’abril), de la sanitat (10.6, 2.0 punts més que el mes anterior), de la corrupció i el frau (9.3, 0.6 punts més que el mes d’abril), i de l’educació (7.3).  Li segueix “les retallades” (5.1) i “altres respostes” (4.1).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el sisè lloc (1.0, 0.1 punts menys que en el baròmetre del mes d’abril), per darrera de l’atur (61.6, 0.9 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (17.7, 1.1 punts menys que el mes d’abril), de “la classe política, els partits polítics” (8.1), de “la corrupció i el frau” (3.3), i del “Govern, els politics i els partits” (2.0).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzèlloc (2.5, 0.4 punts més que en el baròmetre d’abril), per darrera de l’atur (47.9), dels problemes d’índole econòmica (41.7), la sanitat (10.2), la classe política, els partits polítics (7.7), l’educació (7.2), “no sap” (7.2), “no contesta” (7.0), les pensions (6.0), “les retallades” (5.7),  els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.0), l’habitatge (3.9), les preocupacions i situacions personals (3.5), la inseguretat ciutadana (2.5), i els problemes d’índole social (3.3)

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.6, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (38.6), els problemes d’índole econòmica (21.1), “no sap” (7.2), “no contesta” (6.0), les pensions (3.7), “la classe política, els partits polítics” (3.3), “les retallades” (2.9), l’educació (2.7), la sanitat (2.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.6), les preocupacions i situacions personals (2.1), l’habitatge (1.0), “altres respostes” (0.7), la inseguretat ciutadana (0.6), el govern, els polítics i els partits (0.6), i la corrupció i el frau (0.6)

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes enrelació amb les dones (7.0 i 5.4) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 35 i  44 anys les més preocupades amb caràcter general (7.3), i les de 45 a 54 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 8.1 de les persones amb estudis de primària, i també les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.1). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats, són els aturats els qui manifesten més preocupació general per la immigració (9.0), i  els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (5.3).  

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (8.0), i les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.1).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de maig sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 6.2 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 9.5 per als votants de UPyD. Són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (1.6), però per  darrera dels qui no tenien edat per votar (2.1).  
No hay comentarios: