jueves, 8 de marzo de 2012

El baròmetre de febrer del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de febrer, fet públic ahir 7 de març, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic menys per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de febrer, abans de la reforma laboral.

La immigració es considera el vuitè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (6.2, 1.3 punts menys que el mes de gener), per darrera de l’atur (84.0, es a dir 0.7 punts més que el mes de gener), dels problemes d’índole econòmica (52.3, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (19.4, 1.6 punts més que en el baròmetre de gener), de la corrupció i el frau (8.6, 3.7 punts menys que el mes de gener), de la sanitat (7.1, 1.0 punts menys que en el baròmetre anterior), de la inseguretat ciutadana (6.2), i de l’educació (6.3). Li segueix l’habitatge (5.7).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (1.1, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de gener), per darrera de l’atur (67.5, 1.5 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (15.5, 0.8 punts menys que el mes de gener), de “la classe política, els partits polítics” (6.7), i de “la corrupció i el frau” (2.5),

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el setzè lloc (1.8, 0.4 punts menys que en el baròmetre de gener), per darrera de l’atur (48.1), dels problemes d’índole econòmica (41.7), “no contesta” (8.4), “no sap” (7.3), la sanitat (6.9), les pensions (6.6) l’educació (6.4), l’habitatge (5.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.6), la classe política, els partits polítics (5.1.), els problemes d’índole social (3.7),les preocupacions i situacions personals (3.5), la inseguretat ciutadana (3.5), i la corrupció i el frau (2.3), i els problemes relacionats amb la joventut (1.8).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració baixa fins el vintè lloc (0.4, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (38.6), els problemes d’índole econòmica (22.2), “no contesta” (8.4), “no sap” (7.3), les pensions (4.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.9), la sanitat (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.1), la classe política, els partits polítics (2.0), l’educació (1.5), la corrupció i el frau (1.1), “altres respostes” (1.1), l’habitatge (1.0), els problemes d’indole social (1.0), la inseguretat ciutadana (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), l’administració de justícia (0.5), la crisi de valors (0.5), i el funcionament del serveis públics (0.4).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (6.3 i 6.2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (7.7), i les de 25 a 34 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 7.8 de les persones amb estudis de primària, i també les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (0.6). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petis empresaris (sense assalariats, no agraris), els qui manifesten més preocupació general per la immigració (9.3), sent el grup dels obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.9).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (7.7), i les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (0.8).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 6.2 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 16.7 per a les persones que no tenien edat de votar, i és del 13.6 per als votants de CiU. i són els votants del PP els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (0.9).

No hay comentarios: