jueves, 2 de febrero de 2012

La immigració i les dades d'atur del mes de gener.

Analitzo les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de gener de 2012, i les de prestacions corresponents al mes de desembre de 2011, que han estat publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social avui dimarts 2 de febrer.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 641.028 (13,94 % del total). 202.234 són de països UE i 438.794 de països no UE. S’ha produït un increment mensual de 15.125 persones (8,52 % del total), i un increment interanual de 21.752 (5,90 % del total). En les dades del mes de desembre destaca el creixement de l’atur en la població sense ocupació anterior (12,57 %, l’atur és de 72.752 persones) i en l’agricultura (11,02 %, l’atur és de 43.747 persones), i el descens en el sector de la construcció (6,40 %, l’atur és de 141.478 persones).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 142.887 (22,56 % del total). 27.186 són de països UE i 115.701 de països no UE, amb un augment mensual de 2.323 persones (12,25 % del total), i un increment interanual de 7.116 (16,32 % del total), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (73.490), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 35.221.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre: 385.003, amb un descens interanual del 14,5 %. 127.703 aturats són de països UE i 257.300 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 13,15 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,53 % si es tracta de la prestació contributiva, del 15,13 % en cas de subsidi, 14,03 % en la renda activa d’inserció, i 1,93 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,10 % al 12.53 % (un descens del 4,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 18,93 al 15,13 % (un 20,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (15,13 %) depassa 2,60 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,53 %). Tanmateix, destaca molt especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,03 % del total dels perceptors i amb un increment del 27,5 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51.1 % del estrangers de països UE i el 42,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA, suposa el 48,9 i el 57,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 2.927.026, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials (401 % subsidi, 7 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 61,51 % (80,25 i 74,29 % els mesos de desembre de 2009 i 2010 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 280.349.000 milions d’euros, un 10 % de la despesa total (disminució interanual del 10,6 %).

El 71.4 % de la despesa total de prestacions (2.583.948 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 66,1 % quan es tracta d’aturats estrangers (71,4 i 62,8 % en els mesos de desembre del 2009 i 2010, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (15,75 %), per davant de les de Madrid (15,71 %), Illes Balears (5,96 %), València (4,59 %), Alacant (4,50 %), Girona (3,92 %), Murcia (3,83 %), Málaga (3,69 %), Tarragona (3,67 %), Saragossa (2,76 %), Almeria (2,66 %), i Castelló (2,51 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (76.102, 19,77, %). Els romanesos mantenen la segona posició (61.653, 16,01 %), i els equatorians la tercera (36.495, 9,48 %). En quart lloc trobem els colombians (23.552, 6,12 %), en cinquè els búlgars (13.602, 3,53 %), i en sisè els italians (12.521, 3,25 %).

No hay comentarios: