lunes, 23 de enero de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre.

1. El Ministeri de Treball i Immigració va publicar el dijous 19 de gener les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de desembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi ha un total de 1.738.922 afiliats (55,71 % homes i 44,29 % dones), dels quals 642.307 són de països UE (364.126 homes i 278.180 dones), i 1.096.616 són de països no UE (604.670 homes i 491.945 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,19 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2010 era de 1.814.979. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 76.057 persones Cal destacar especialment el descens de l’afiliació en el regim general (21.195), parcialment compensat pel creixement del regim agrari (12.063). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 198.932 del mes de desembre de 2010 als actuals 208.512.

Per règims, el 62,37 % pertanyen al general, el 10,51 % al règim de la llar familiar, el 14,87 % a l’agrari, el 11,99 % al d’autònoms, el 0,22 % al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de desembre de 2010 eren els següents: el 64,46 % pertanyien al general, el 9,86 % al règim de la llar familiar, el 14,47 % a l’agrari, el 10,96 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (157.636 i 106.794, respectivament, però s’ha de fer especial esment de la continuació de la tendència iniciada el mes d’octubre de reducció del nombre de treballadors de Romania), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (36.541 i 23.087), dels romanesos i marroquins en l’agrari (79.111 i 76.365), i dels bolivians, romanesos i equatorians en el de la llar familiar (36.802, 16.776 i 15.405).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (382.713, 22,01 %), seguida de Madrid (374.523, 21,54 %), Andalusia (201.888, 12,19 %) i la Comunitat Valenciana (192.480, 11,07 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 19.040 persones, un 4,74 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (401.753, 22,14 %), seguida de Madrid (391.498, 21,57 %), Andalusia (215.495, 11,87 %) i la Comunitat Valenciana (202.002, 11,13 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 234.407 persones (21,61 %), de les quals 161.754 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 195.033 treballadors, un 17,98 %, dels quals 130.882 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 123.811 treballadors, un 11,19 % del total, dels quals 87.046 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 111.412 persones, un 10,27 %, dels quals 66.572 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.397, 29,45 %), del sector de l’hostaleria (41.028, 19,68 %), i del sector de la construcció (29.299, 14,05 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.024). El mes de desembre de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 240.712 (20,57 %) persones, de les quals 167.822 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 201.490 treballadors, un 17,22 % dels quals 136.796 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 154.540, un 13,21 %, dels quals 97.140 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 132.011 treballadors, un 11,28 % del total, dels quals 93.662 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.577, 27,94 %), del sector de l’hostaleria (38.983, 19,60 %), i del sector de la construcció (31.416, 15,79 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.686)Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (276.741), i els marroquins es situen en la segona posició amb 208.712 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (128.300), seguits dels colombians amb 91.811, dels xinesos amb 87.196, dels bolivians amb 80.828, dels peruans amb 61.235, dels italians amb 60.299, dels búlgars amb 54.123, i del treballadors del Regne Unit amb 50.925. Les dades del mes de desembre de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (290.119), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 217.182 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (158.698), seguits dels colombians amb 105.742, dels xinesos amb 83.331, dels bolivians amb 80.236, dels peruans amb 68.296, dels italians amb 60.842, i dels búlgars amb 53.848.

3. La mitja del mes de desembre de 2011 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 382.713, dels quals 108.114 són de països UE i 274.599 de països no UE.

Per règims, el 73,36 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,72 % en el de la llar familiar, el 5,39 % en l’agrari, el 11,41 % en el d’autònoms i el 0,12 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de desembre de 2010 eren els següents: el 75,90 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,99 % en el de la llar familiar, el 4,84 % en l’agrari, el 10,15 % en el d’autònoms i el 0,12 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (36.009, 24.938 i 20.217, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.751, 3.568 i 3.2108), dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.238 i 4.275), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.160 i 2.996).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.559 (18,72 %), dels quals 41.544 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.034 afiliats (18,53 %), dels quals 37.682 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.523 afiliats (12,30 %), dels quals 26.180 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 34.170 (12,17 %), dels quals 23.462 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 24.831 (per primera vegada el percentatge es situa per sota del 9 %, el 8,84 %), dels quals 19.350 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.663, 26,70 % del total), de l’hostaleria (9.108, 20,85 %) i de la construcció (4.624, 10,59 %). Les dades del mes de desembre de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 53.851 (17,66 %), dels quals 42.524 eren de països no UE, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.409 afiliats (17,51 %), dels quals 38.954 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.930 afiliats (12,44 %), dels quals 29.642 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 36.637 (12,01 %), dels quals 25.467 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 36.247 (11,89 %), dels quals 28.820 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.405, 25,53 % del total), de l’hostaleria (8.167, 20,04 %) i de la construcció (4.936, 12,11 %

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (47.568), seguits dels romanesos (33.747), i els equatorians ocupen la tercera posició (24.376). A continuació trobem els xinesos (23.209), els bolivians (22.171), els italians (19.702), els colombians (16.755), els peruans (15.083), els francesos (13.024), i els pakistanesos (12.624). Les dades del mes de desembre de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (53.328), seguits dels romanesos (34.949), i els equatorians ocupaven la tercera posició (30.530). A continuació trobàvem els xinesos (22.945), els bolivians (22.042), els italians (20.161), els colombians (19.542), els peruans (16.830), els francesos (13.236), els pakistanesos (12.041), els argentins (11.584), i els alemanys (7.807)

No hay comentarios: