lunes, 23 de enero de 2012

El baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona. Les preocupacions dels barcelonins.

El darrer baròmetre del Ajuntament de Barcelona, del segon semestre de 2011, fet públic el 19 de desembre, constata la preocupació principal dels ciutadans pels problemes associats a l’atur i les condicions de treball, i la inseguretat.

A la pregunta de quin considera l’enquestat que és el problema més greu que té la ciutat (només una resposta), l’atur i les condicions de treball es situa en primera posició (31.1, 2.8 punts més que el mes de desembre de 2010), i la inseguretat el segon (15.0, 2.4 punts menys que fa un any). Els problemes econòmics ocupen el tercer lloc (9.3, amb un increment de 2.3 punts en relació amb el baròmetres de desembre de 2010), quedant la immigració en quart lloc (5.5, 1.5 punts menys que en el baròmetre de fa un any).

Quan es pregunta als enquestats quin és el problema més greu a Catalunya, el vinculat a la immigració es situa en el cinquè lloc (5.1, amb una disminució de 1 punt sobre el baròmetre de desembre de 2010), per darrera de l’atur i les condicions de treball (35.9), dels problemes econòmics (15.8,), de “no sap” (11.4) i de l’encaix de Catalunya a Espanya (5.3)

Quan l’àmbit geogràfic de la pregunta es Espanya, l’atur i les condicions de treball es situen en el primer lloc (42.5, 1.2 punt menys que en el baròmetre de desembre de 2010), per davant dels problemes econòmics (18.3), “no sap” (11.8), dels aspectes polítics (7.1, 1.5 punt menys), de la gestió política del govern (6.1) i de la immigració (3.3, amb un creixement de 0.5 punts sobre desembre de 2010).

A l’últim, quan es pregunta a l’enquestat quin és el problema que li afecta més, la immigració baixa fins el tretzè lloc (1.4, 0.1 punts més que en el baròmetre de desembre de 2010), per darrera de l’atur i les condicions de treball (28.4), “cap” (14.5), els problemes econòmics (15.5), la inseguretat (6.3), les retallades (5.3), “no sap” (4.3), les prestacions i ajuts (4.1), els equipaments i serveis (3.8), els problemes personals (3.8),els valor socials negatius/manca de civisme (2.4), els aspectes polítics (1.8), la neteja (1.8), els transports, les infraestructures i les comunicacions (1.8).

No hay comentarios: