jueves, 22 de diciembre de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre

1. El Ministeri de Treball i Immigració va publicar el dimarts 20 de desembre les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de novembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi ha un total de 1.751.297 afiliats (54,50 % homes i 45,50 % dones), dels quals 649.060 són de països UE (368.208 homes i 280.851 dones), i 1.102.238 són de països no UE (606.346 homes i 495.892 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,18 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de novembre de 2010 era de 1.827.754. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 76.457 persones Cal destacar especialment el descens de l’afiliació en el regim general (34.905). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 199.978 del mes de novembre de 2010 als actuals 209.216.

Per règims, el 63,20 % pertanyen al general, el 10,48 % al règim de la llar familiar, el 14,08 % a l’agrari, el 11,95 % al d’autònoms, el 0,26 % al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de novembre de 2010 eren els següents: el 65,22 % pertanyien al general, el 9,79 % al règim de la llar familiar, el 13,75 % a l’agrari, el 10,94 % al d’autònoms, el 0,26% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (161.787 i 108.830, respectivament, però s’ha de fer especial esment de la reducció de 3.626 treballadors romanesos que s’afegeix a la reducció de 6.380 treballadors el mes d’octubre), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (36.229 i 23.272, i en aquest cas és al inrevés del règim general, perquè s’ha produït un increment de 200 treballadors de Romania que s’afegeixen als 433 del mes d’octubre), dels romanesos i marroquins en l’agrari (77.349 i 32.087), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.149 i 15.405).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (387.446, 22,12 %), seguida de Madrid (376.982, 21,53 %), Andalusia (208.564, 11,91 %) i la Comunitat Valenciana (192.701, 11,00 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 17.944 persones, un 4,43 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (405.391, 22,18 %), seguida de Madrid (393.542, 21,53 %), Andalusia (213.932, 11,70 %) i la Comunitat Valenciana (200.645, 10,98 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 241.030 persones (21,78 %), de les quals 165.965 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 194.592 treballadors, un 17,58 %, dels quals 130.570 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 123.811 treballadors, un 11,19 % del total, dels quals 87.046 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 121.225 persones, un 10,95 %, dels quals 72.472 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.014, 29,16 %), del sector de l’hostaleria (41.346, 19,76 %), i del sector de la construcció (29.970, 14,33 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.530). El mes de novembre de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 245.849 (20,62 %), de les quals 170.9579 eren de països no UE, i ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 200.653 treballadors, un 16,83 % dels quals 136.299 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 166.698, un 13,98 %, dels quals 104.769 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 134.083 treballadors, un 11,25 % del total, dels quals 95.082 erenn de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.191, 27,60 %), del sector de l’hostaleria (39.339, 19,67 %), i del sector de la construcció (32.416, 16,21 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.517)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (279.186), i els marroquins es situen en la segona posició amb 206.787 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (131.468), seguits dels colombians amb 93.777, dels xinesos amb 86.942, dels bolivians amb 81.702, dels peruans amb 62.417, dels italians amb 60.945, dels búlgars amb 53.732, i del treballadors del Regne Unit amb 51.818. Les dades del mes de novembre de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (290.673), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 216.943 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (162.345), seguits dels colombians amb 107.987, dels xinesos amb 82.859, dels bolivians amb 80.032, dels peruans amb 69.169, dels italians amb 61.439, i dels búlgars amb 53.727.

3. La mitja del mes de novembre de 2011 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 387.446, dels quals 109.615 són de països UE i 277.832 de països no UE.

Per règims, el 73,84 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,65 % en el de la llar familiar, el 5,01 % en l’agrari, el 11,32 % en el d’autònoms i el 0,17 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de novembre de 2010 eren els següents: el 76,33 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,94 % en el de la llar familiar, el 4,57 % en l’agrari, el 10,01 % en el d’autònoms i el 0,16 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (37.004, 25.623 i 20.761, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.654, 3.595 i 3.208), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.926 i 4.332), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.268 i 3.036).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 54.053 (18,89 %), dels quals 42.753 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.053 afiliats (18,19 %), dels quals 37.653 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 35.550 afiliats (12,43 %), dels quals 27.012 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 34.615 (12,10 %), dels quals 23.790 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 26.672 (per quarta vegada el percentatge es situa per sota del 10 %, el 9,32 %), dels quals 20.815 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.621, 26,50 % del total), de l’hostaleria (9.108, 20,77 %) i de la construcció (4.709, 10,74 %). Les dades del mes de novembre de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 54.717 (17,68 %), dels quals 43.269 eren de països no UE, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.557 afiliats (17,31 %), dels quals 39.066 eren de països no UE; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.740 afiliats (12,52 %), dels quals 30.160 eren de països no UE, i el quart era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.296 (12,38 %), dels quals 30.482 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.050 (11,97 %), dels quals 25.845 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.285, 25,35 % del total), de l’hostaleria (8.140, 20,06 %) i de la construcció (5.030, 12,40 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (48.412), seguits dels romanesos (34.520), i els equatorians ocupen la tercera posició (24.967). A continuació trobem els xinesos (23.233), els bolivians (22.524), els italians (19.896), els colombians (17.063), els peruans (15.385), els francesos (13.038), i els pakistanesos (12.782). Les dades del mes de novembre de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (54.059), seguits dels romanesos (35.311), i els equatorians ocupaven la tercera posició (31.268). A continuació trobàvem els xinesos (22.984), els bolivians (22.077), els italians (20.259), els colombians (19.914), els peruans (16.905), els francesos (13.317), els pakistanesos (12.077), els argentins (11.785), i els alemanys (7.860).

No hay comentarios: