miércoles, 9 de marzo de 2011

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de febrer, fet públic avui dimecres. 9 de març, segueix constatant l’augment de la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic menys per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de febrer.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (12,6, es a dir 0.2 punts menys que el mes de gener), per darrera de l’atur (83.9, es a dir 1.5 punts més que el mes de gener), dels problemes d’índole econòmica (51.6, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (17.8, 2.8 punts menys que en el baròmetre de gener). Li segueixen la inseguretat ciutadana (9.4), el terrorisme (5.6), “el govern, els polítics i els partits” (5.3), i l’habitatge (4.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (1.8, 0.1 punts menys que el baròmetre del mes de gener), per darrera de l’atur (64.3, 4.2 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (18.9, 2.4 punts menys que el mes de gener), de “la classe política, els partits polítics” (5.1), i "el govern, els polítics i els partits" (2.5). Li segueixen no sap” (1.1), i “la corrupció i el frau” (0.6).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més als enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el onzè lloc (3.5, 0.6 punts més que en el baròmetre de gener), per darrera de l’atur (42.2), dels problemes d’índole econòmica (39.6), “no contesta” (9.6), les pensions (8.5), “no sap” (7.9), la inseguretat ciutadana (5.8), la classe política, els partits polítics (5.5.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.7.), l’educació (4.1), i l’habitatge (4.1),

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el tretzè lloc (0.9, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (34.3), els problemes d’índole econòmica (23.1), “no contesta” (9.6), “no sap” (7.9), les pensions (6.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3), la classe política, els partits polítics” (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.1), l’educació (1.7), la inseguretat ciutadana (1.7), els problemes d’índole social (1.0), i l’habitatge (1.0).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les homes en relació amb les dones (13.3 i 12.0) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i34 anys les més preocupades (15.2); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més importants és la compresa entre els 35 i 44 anys (1.6).

3. Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis universitaris de grau mitjà són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1.8). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els que manifesten més preocupació general per la immigració (17.4), sent els professionals i tècnics per compte aliè i els comandaments els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.4).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (15.5.), sent les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 12.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 31.1 per als votants de CiU, i són també aquests votants els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (6.7).

5. A l’últim, en el baròmetre de febrer hi ha una pregunta relativa a les persones o grups que són més afavorits per la justícia, ocupant els immigrants el tercer lloc (12.7), únicament per darrera dels rics (48.6) i dels polítics (26.0).

No hay comentarios: