martes, 4 de enero de 2011

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de novembre, fet públic avui dimarts 4 de gener de 2011, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per la situació econòmica i l’atur, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de desembre.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (13,8, es a dir 0.9 punts menys que el mes d’octubre), per darrera de l’atur (78,6, es a dir 0,9 punts menys que el mes de novembre), dels problemes d’índole econòmica (52.0, 4.1 punts més que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (19.3, 1.1 punts més que en el baròmetre d’octubre). Li segueixen el terrorisme (8.1), la inseguretat ciutadana (8.3), “el govern, els polítics i els partits” (6.6), el terrorisme (6.0), i l’habitatge (5.2).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (2.0, 0.6 punts menys que el baròmetre del mes de novembre), per darrera de l’atur (57.6, 3.3 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (22.4, 3.3 punts més que el mes d’octubre), de “la classe política, els partits polítics” (5.9), i "el govern, els polítics i els partits" (3.5). Li segueixen no sap” (0.9), i “la corrupció i el frau” (0.9).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més als enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el onzè lloc (4.6, 0.1 punts mes que en el baròmetre de novembre), per darrera de l’atur (42.7), dels problemes d’índole econòmica (41.6), les pensions (8.8), “no contesta” (8.6), “no sap” (7.9), la classe política, els partits polítics (6.4), la inseguretat ciutadana (4.9), l’educació (4.8), l’habitatge (4.8), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.7).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el dotzè lloc (1.0, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (33.3), els problemes d’índole econòmica (25.4), “no contesta” (8.6), “no sap” (7.9), les pensions (6.3), les preocupacions i situacions personals (2.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.3), la classe política, els partits polítics” (2.3), l’educació (2.0), l’habitatge (1.3), i la inseguretat ciutadana (1.3).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les homes en relació amb les dones (14.7 i 12.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades (16.4); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més importants és també la compresa entre els 18 i 24 anys (2.7).

3. Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis medis universitaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.45). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els que manifesten més preocupació general per la immigració (21.7), sent també el mateix col•lectiu el qui encapçala el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.3).

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitjanes les manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (15.1), sent els obrers no qualificats els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.5).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 13.8 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 30.0 per als votants de CiU, i són les persones que van votar en blanc les qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (1.6).

5. El baròmetre de desembre inclou una pregunta sobre quina serà la realitat de diferents problemes existents durant l’any 2011. Sobre la immigració, el 15.4 dels enquestat creuen que millorarà la situació, el 27,9 % que seguirà igual, i el 49.3 que empitjorarà.

No hay comentarios: