viernes, 21 de enero de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dijous 20 de gener, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de desembre de 2010.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de desembre hi ha un total de 1.814.979 afiliats, dels quals 663.870 són de països UE (385.496 homes i 278.374 dones), i 1.151.109 són de països no UE (639.053 homes i 512.056 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,79 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2009 era de 1.848.047. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 33.068 persones Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general per cinquè mes consecutiu (22.129). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 197.625 del mes de desembre de 2009 als actuals 198.932.

Per règims, el 64,46 % pertany al general, el 9,86 % al règim de la llar familiar, el 14,47 % a l’agrari, el 10,96 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de desembre de 2009 eren els següents: el 65,51 % pertanyien al general, el 9,50 % al règim de la llar familiar, el 14,04 % a l’agrari, el 10,69 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó.


Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (164..47 i 118.341, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (32.285 i 21.823), dels romanesos i marroquins en l’agrari (87.851 i 73.972), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (34.537 i 19.630).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (401.753, 22,14 %), seguida de Madrid (391.498, 21,57 %), Andalusia (215.495, 11,87 %) i la Comunitat Valenciana (202.002, 11,13 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 4.094 persones, un 1,01 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (405.847, 21,96 %), seguida de Madrid (397.190, 21,49 %), Andalusia (217.371, 11,76 %) i la Comunitat Valenciana (206.184, 11,16 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 240.712 (20,57 %), de les quals 167.822 son de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 201.490 treballadors, un 17,22 % dels quals 136.796 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 154.540, un 13,21 %, dels quals 97.140 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 132.011 treballadors, un 11,28 % del total, dels quals 93.662 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.577, 27,94 %), del sector de l’hostaleria (38.983, 19,60 %), i del sector de la construcció (31.416, 15,79 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.686). El mes de desembre de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 240.819 persones (19,89 %), de les quals 168.401 eren de països no UE; li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 204.184 treballadors, un 16,87 % dels quals 139.925 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 185.112, un 15,29 %, dels quals 139.925 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 137.205 treballadors, un 11,33 % del total, dels quals 99.376 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.647, 26,13 %), i la del sector de la construcció (37.203, 18,83 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.213).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (290.119), i els marroquins es situen en la segona posició amb 217.182 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (158.698), seguits dels colombians amb 105.742, dels xinesos amb 83.331, dels bolivians amb 80.236, dels peruans amb 68.296, dels italians amb 60.842, i dels búlgars amb 53.848. Les dades del mes de desembre de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (280.468), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 224.462 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (185.577), seguits dels colombians amb 115.948, dels xinesos amb 75.238, dels peruans amb 72.527, dels bolivians amb 70.629, dels italians amb 61.001, i dels portuguesos amb 58.870.

3. La mitja del mes de desembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 401.753, dels quals 110.943 són de països UE i 290.811 de països no UE.

Per règims, el 75,90 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,99 % en el de la llar familiar, el 4,84 % en l’agrari, el 10,15 % en el d’autònoms i el 0,12 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de desembre de 2009 eren els següents: el 76,96 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,68 % en el de la llar familiar, el 4,68 % en l’agrari, el 9,56 % en el d’autònoms i el 0,12 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (42.213, 26.161 i 25.424, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.538, 3.507 i 3.213), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.856 i 4.550), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.548 i 3.998).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 53.851 (17,66 %), dels quals 42.524 són de països no UE, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.409 afiliats (17,51 %), dels quals 38.954 són de països no UE; el tercer lloc es, per segona vegada, i d’acord amb la nova CNAE, per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.930 afiliats (12,44 %), dels quals 29.642 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 36.637 (12,01 %), dels quals 25.467 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 36.247 (11,89 %), dels quals 28.820 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.405, 25,53 % del total), de l’hostaleria (8.167, 20,04 %) i de la construcció (4.936, 12,11 %). Les dades del mes de desembre de 2.009 eren les següents: en el règim general de Seguretat Social, el primer lloc corresponia a al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.868 afiliats (17,25 %), dels quals 39.743 eren de països no UE; el segon lloc era per l’hostaleria, amb 52.693 (16,87 %), dels quals 41.543 eren de països no UE; els afiliats en el sector de la construcció eren 44.073 (14,11 %), dels quals 34.892 eren de països no UE, i ocupaven el tercer lloc; ocupava el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 38.331 (12,27 %), dels quals 27.143 eren de països no UE; en cinquè lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.193 afiliats (12,23 %), dels quals 30.096 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.344, 24,09 % del total), de l’hostaleria (7.103, 18,31 %) i de la construcció (5.884, 15,17 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (53.328), seguits dels romanesos (34.949), i els equatorians ocupen la tercera posició (30.530). A continuació trobem els xinesos (22.945), dels bolivians (22.042), dels italians (20.161), dels colombians (19.542), dels peruans (16.830), dels francesos (13.236), dels pakistanesos (12.041), dels argentins (11.584), i dels alemanys (7.807). Les dades del mes de desembre de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (56.245), seguits dels equatorians (36.492), dels romanesos (33.263), dels colombians (20.969), dels xinesos (20.845), dels italians (19.883) dels bolivians (19.679), dels peruans (17.812), dels francesos (13.413), dels argentins (12.472), dels pakistanesos (10.939), i dels alemanys (7.861).

No hay comentarios: