martes, 9 de noviembre de 2010

Les preocupacions dels catalans.

1. El darrer baròmetre d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), fet públic el divendres 5 de novembre, constata, si el comparem amb l’anterior, el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur, la disminució pel que fa a la situació econòmica, la elevada insatisfacció amb la política, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Catalunya però amb menys intensitat que en el 2.008.

En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en quart lloc (19,9) per darrera de l’atur i la precarietat laboral (66,3), el funcionament de l’economia (30.1), i la insatisfacció amb la política (23.4). El segueixen la inseguretat ciutadana (12,4), les relacions Catalunya- Espanya (11,2), i l’educació, cultura i investigació (6,7). Cal destacar que fa un any l’atur i la precarietat laboral eren esmentats per un 58,6, la insatisfacció política per un 37,9, el funcionament de l’economia per un 23,3, i la preocupació per la immigració per un 14,5.

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es situa en el cinquè lloc (4,2), per darrera de l’atur i la precarietat laboral (52,1), del funcionament de l’economia (14,5), de la insatisfacció amb la política (8,9), i de les relaciones Catalunya – Espanya (4,9). En el baròmetre anterior, la immigració era el principal problema per a un 4,2.

A l’últim, cal destacar que CiU és el grup polític més valorat per poder resoldre el problema que cada enquestat considera més important (19,8% ), per davant del PSC (7,7 %), PP (4,8 %), ERC (2,9 %), i ICV-EUIA (1,1 %), i mentre que un 19,8 no ho sap i un 38,9 % és del parer que cap partit pot resoldre el problema.

No hay comentarios: