lunes, 11 de octubre de 2010

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de setembre, fet públic avui dilluns 11 d’octubre, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per la situació econòmica i l’atur, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (15.4, es a dir 3 punts més que el mes de juliol), per darrera de l’atur (78.4, es a dir 0.4 punts més que el mes de juliol), dels problemes d’índole econòmica (48.2, 3.1 punts menys que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (19.8, 1.9 punts menys que en el baròmetre de juliol). Li segueixen el terrorisme (9.0), la inseguretat ciutadana (7.5), l’habitatge (6.1), i “el govern, els polítics i els partits” (5.3).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (2.5, 0.4 punts més que el baròmetre del mes de juliol), per darrera de l’atur (58.2, 1.2 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.9, 3.2 punts menys que el mes de juliol), de “la classe política, els partits polítics” (6.9), i "el govern, els polítics i els partits" (3.4). Li segueixen no sap” (1.9), i “altres respostes” (0.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el onzè lloc (4.4, 0.4 punts més que en el baròmetre de juliol), per darrera de l’atur (41.8), dels problemes d’índole econòmica (39.3), “no sap” (9.0), “no contesta” (8.5), les pensions (6.9), la classe política, els partits polítics (6.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.8), l’educació (5.7), la inseguretat ciutadana (5.5) i l’habitatge (5.3).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el dotzè lloc (1.5, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (32.8), els problemes d’índole econòmica (23.6), “no sap” (9.0), “no contesta” (8.5), les pensions (4.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.1), “la classe política, els partits polítics” (2.9), l’educació (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.1), la inseguretat ciutadana (1.7), i la sanitat (1.5).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les homes en relació amb les dones (16.1 i 14.7) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (17.1); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre els 45 i 54 anys (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis primaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els que manifesten més preocupació general per la immigració (19.2), i són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.8).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (18.5), mentre que els obrers qualificats ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.9).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 15.4 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 28.9 per als votants de CiU, i són les persones que no tenien encara edat per votar les qui creuen que la immigració es el problema que li afecta més personalment (2.7).

No hay comentarios: