domingo, 11 de julio de 2010

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juny, fet públic el dimecres 7 de juliol, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per la situació econòmica i l’atur, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (12.5, es a dir 1.6 punts menys que el mes de maig) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75.9, es a dir 4.0 punts menys que el mes de maig), dels problemes d’índole econòmica (53.0, 2.1 punts més que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (20.7, 1.9 punts menys que en el baròmetre de maig). Li segueixen la inseguretat ciutadana (7.3), “el govern, els polítics i els partits” (7.1), i el terrorisme (7.0)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (2.1, 0.3 punts menys que el baròmetre del mes de maig), per darrera de l’atur (55.3, 3.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (22.3, 1.6 punts més que el mes de maig), de “la classe política, els partits polítics” (8.0), i "el govern, els polítics i els partits" (3.9). Li segueixen “altres respostes” (1.5), no sap” (1.2), i la corrupció i el frau (1.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el onzè lloc (3.9, 1.0 punts menys que en el baròmetre de maig), per darrera dels problemes d’índole econòmica (42.7), l’atur (40.9), “no contesta” (8.7), les pensions (8.4), “no sap” (8.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.5), la classe política, els partits polítics (6.6), l’habitatge (5.4), la inseguretat ciutadana (5.4), i l’educació (4.2).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el catorzè lloc (0.8, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (32.3), els problemes d’índole econòmica (25.0), “no contesta” (8.7), "no sap" (8.0), les pensions (5.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.8), “la classe política, els partits polítics” (2.4), les preocupacions i situacions personals (1.9), l’educació (1.7), la inseguretat ciutadana (1.7), l’habitatge (1.6), la sanitat (1.0), i “el govern, els polítics i els partits” (1.0)

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones en relació amb els homes (12.8 i 12.2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades (15.4); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important també és la compresa entre els 35 i 44 anys (1.2).

3. Pel nivell d’estudis, les persones amb educació primària són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, sons els capatassos i obrers qualificats no agraris els que manifesten més preocupació general per la immigració (15.9), mentre que són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (7.1).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats (manuals qualificats, semiqualificats, capatassos i artesans) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (15.3), mentre que les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors), i els obrers qualificats tenen la mateixa puntuació quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre d’abril sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 12.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 21.7 per als votants de CiU. Són els enquestats que votaren en blanc en les darreres eleccions generals els qui creuen que la immigració es el problema que els hi afecta més personalment (2.0).

5. El baròmetre dels mes de juny dedica un nombre significatiu de preguntes a la Unió Europea i el coneixement dels enquestats sobre les seves polítiques i actuacions. Interessa fer esment de dues preguntes on apareixen referències a les polítiques d’immigració en l’àmbit europeu i espanyol. Sobre qui ha de prendre les decisions més importants en matèria d’immigració, els parers es troben molt dividits, atès que un 48.0 creu que el responsable ha de ser el govern espanyol i un 44.5 consideren que la responsabilitat hauria d’estar en mans de la UE. Més clara es la manifestació favorable dels enquestats a l’elaboració i posada en marxa de una política d’immigració europea: el 65.3 es manifesten favorables, i solament un 20.2 rebutgen aquesta hipòtesi, tot i que també s’ha de destacar el 13.0 d’enquestats que no saben quina ha de ser la resposta.

No hay comentarios: