jueves, 29 de julio de 2010

El baròmetre de l’Ajuntament de Barcelona. Les preocupacions dels barcelonins.

El baròmetre de l’Ajuntament de Barcelona del primer semestre de 2010, que es publicà ahir dimecres 28 de juliol, constata la preocupació majoritària dels ciutadans pels problemes associats a l’atur i les condicions de treball i la inseguretat, i a molta distància dels vinculats a la immigració, las gestió política municipal, els problemes econòmics i les molèsties per obres.


A la pregunta de quin considera l’enquestat que és el problema més greu que té la ciutat (només una resposta), l’atur i les condiciones de treball passen a ocupar el primer lloc (21.3, amb un increment semestral de 1.7 punts), mentre que la inseguretat es situa en segon (18.1, 0.5 punts menys que el mes de desembre de 2009). La immigració es troba en el tercer lloc (6.8, es a dir 1.3 punts menys que en el baròmetre anterior), la gestió política municipal ocupa el quart lloc (5.9) i els problemes econòmics el cinquè (5.8). Pel que fa a les molèsties per obres baixen del tercer al setè (5,4, amb una disminució important de 3.9 punts en relació amb el baròmetre de desembre de 2009).


Quan es pregunta als enquestats quin és el problema més greu a Catalunya, el vinculat a la immigració es situa en el quart lloc (8.5, amb un increment de 2.6 punts sobre el baròmetre anterior), per darrera de l’atur i les condicions de treball (33.1, 3.3 punts més que en el baròmetre de desembre de 2009), dels problemes econòmics (15.8, 4 punts més que en el semestre anterior) i “no sap” (9.9). Li segueix l’encaix de Catalunya a Espanya (7.0, amb disminució de 2.9 punts sobre l’anterior baròmetre).


Quan l’àmbit geogràfic de la pregunta es Espanya, l’atur i les condicions de treball es situen en el primer lloc (36.4, 1.5 punt més que en el baròmetre de desembre), per davant dels problemes econòmics (27.6, amb un important increment de 6.5 punts sobre les dades del baròmetre anterior), “no sap” (7.3), dels aspectes polítics (10.5, 3.4 punts més), de la gestió política del govern (7.5, 0.5 punts més) i de la immigració (3.5, amb una disminució de 0.9 punts).


A l’últim, quan es pregunta a l’enquestat quin és el problema que li afecta més, la immigració baixa fins el novè lloc (3.0, 0.4 punts més que en el baròmetre de desembre) per darrera de l’atur i les condicions de treball (20.1), els problemes econòmics (19.9, amb un increment espectacular de 8.3 punts), els problemes personals (9.4), “cap” (8.4), la inseguretat (6.8), “altres” (6.5), “no sap” (6.4), i les prestacions i ajuts (5.4).

No hay comentarios: