jueves, 1 de abril de 2010

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de març, fet públic el dimecres 31 de març segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (13.5, es a dir 3.0 punts menys que el mes de gener) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (82.9, es a dir 1.1 punts més que el mes de gener), dels problemes d’índole econòmica (45.3, 2.5 punts menys que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (15.8, 1.1 punts menys que en el baròmetre de gener). Li segueixen el terrorisme (11.1, 1.4 punts menys que en el baròmetre anterior), la inseguretat ciutadana (9.2) i l’habitatge (7.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el cinquè lloc (2.1, amb un descens de 0.1 punts sobre el baròmetre del mes de gener), per darrera de l’atur (62.8, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.1, idèntic que el mes de febrer), de “la classe política, els partits polítics” (4.7), i "el govern, els polítics i els partits" (3.1). Li segueixen “no sap” (1.0) i el terrorisme (0.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el onzè lloc (4.6, 1.0 punts menys que en el baròmetre de febrer), per darrera de l’atur (42.2), els problemes d’índole econòmica (38.6), “no contesta” (9.9), “no sap” (8.8), les pensions (7.6), l’habitatge (7.6), l’educació (5.5), la classe política, els partits polítics (5.5), la sanitat (5.3), i la inseguretat ciutadana (5.3),

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el tretzè lloc (1.0, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (33.5), els problemes d’índole econòmica (22.6), “no contesta” (9.9), "no sap" (8.8), les pensions (4.8), l’habitatge (2.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.1), la inseguretat ciutadana (2.0), la sanitat (1.8), “la classe política, els partits polítics” (1.6), l’educació (1.6), i les preocupacions i situacions personals (1.4).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (13.7 i 13.3) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (15.3); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre els 45 i 54 anys (1.4).

3. Pel nivell d’estudis, les persones sense estudis i les que han cursat formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.0). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, sons els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els que manifesten més preocupació general per la immigració (23.1), mentre que és el personal administratiu, comercial i de serveis el qui encapçala el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.1).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (15.2), i són les classes altes i mitges - altes (professionals, tècnics i comandaments intermedis) les que consideren que és el problema que els afecta més directament (1.4).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de març sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 13.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 31.4 per als votants de CiU, i un 23.3 entre els que no tenien edat encara per votar. S’ha de fer esment del fet que les persones enquestades que no recorden el seu vot en les eleccions generals són les qui creuen que la immigració es el problema que li afecta més (3.3), per davant dels votants de CiU (2.9).

No hay comentarios: