viernes, 23 de abril de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dijous 22 d’abril, les dades generals d’afiliació a la Seguretat Social de la població estrangera corresponents al mes de març.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer, hi ha un total de 1.828.230, dels quals 665.884 són comunitaris (644.118 homes i 276.883 dones), i 1.162.346 són extracomunitaris (644.118 homes i 518.228 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,44 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de març de 2009 era de 1.873.971. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 45.741 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (10.790), que manté la línia positiva del mes anterior. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 209.053 del mes de març de 2009 als actuals 196.038, i cal fer especial esment del fet que el mes de març de 2010 ha trencat la sèrie negativa del nombre d’afiliats autònoms.

Per règims, el 65,13 % pertany al general, el 9,84 % al règim de la llar familiar, el 13,99 % a l’agrari, el 10,72 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de març de 2009 eren els següents: el 67,54 % pertanyien al general, el 9,27 % al règim de la llar familiar, el 11,73 % a l’agrari, l’11,16 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de març, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (400.861, 21,93 %), seguida de Madrid (393.136, 21,50 %), Andalusia (223.377, 12,22 %) i la Comunitat Valenciana (198.871, 10,88 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 15.414 persones, un 3,70 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (416.275, 22,21 % %), seguida de Madrid (410.218, 21,89 %), Andalusia (219.344, 11,70 %) i la Comunitat Valenciana (202.279, 10,79 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 243.883 persones (20,48 %), de les quals 170.053 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 198.500 treballadors, un 16,67 % dels quals 136.401 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 175.772, un 14,76 %, dels quals 111.605 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 132.590 treballadors, un 11,13 % del total, dels quals 95.279 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.952, 26,50 %), del sector de l’hostaleria (37.404, 19,08 %),i del sector de la construcció (35.013, 17,86 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.666). El mes de març de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 242.001 persones (19,12 %), de les quals 171.030 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 230.733, un 18,23 %, dels quals 152.870 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.022, 23,93 %), i de la construcció (49.700, 23,77 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 37.158).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (281.884), i els marroquins es situen en la segona posició amb 223.259 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (175.964), seguits dels colombians amb 112.751, dels xinesos amb 76.588, dels bolivians amb 73.124, dels peruans amb 69.611, dels italians amb 60.662, i dels portuguesos amb 56.638. Les dades del mes de març de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (253.038), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 238.160 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (205.606), seguits dels colombians amb 126.366, dels peruans amb 77.425, dels xinesos amb 71.241, dels portuguesos amb 63.623, dels bolivians amb 63.313, i dels italians amb 62.806.

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 400.861, dels quals 109.362 són comunitaris i 291.499 són extracomunitaris.

Per règims, el 77,05 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,97 % en el de la llar familiar, el 4,15 % en l’agrari, el 9,64 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de març de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 54.041 (17,50 %), dels quals 42.499 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.765 afiliats (17,08 %), dels quals 39.037 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 41.914, 13,57 %), dels quals 33.113 són no comunitaris; ocupa el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 37.844 (12,25 %), dels quals 26.669 són no comunitaris; en cinquè lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.750 afiliats (12,22 %), dels quals 29.665 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.419, 24,39 % del total), de l’hostaleria (7.275, 18,84 %) i de la construcció (5.489, 14,21 %). Les dades del mes de març de 2.009 eren les següents: els afiliats en el sector de la construcció eren 53.096 (16,29) %), dels quals 42.405 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; el primer lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.164 afiliats (16,93 %), dels quals 40.968 eren no comunitaris; el segon lloc corresponia a l’hostaleria, amb 53.263 (16,34 %), dels quals 42.215 eren no comunitaris; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 41.692 (12,79 %), dels quals 29.979 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.275 afiliats (11,74 %), dels quals 38.275 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector de la construcció (7.729, 19,40 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.004, 22,60 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (55.160), seguits dels equatorians (34.925), dels romanesos (33.195), dels xinesos (21.142), dels colombians (20.549), dels bolivians (20.049), dels italians (19.805), dels peruans (17.171), dels francesos (13.326), dels argentins (12.175), dels pakistanesos (10.948), i dels alemanys (7.826). Les dades del mes de març de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (60.436), seguits dels equatorians (40.483), dels romanesos (31.274), dels colombians (22.569), dels italians (20.242), dels xinesos (20.110), dels peruans (19.219), dels bolivians (18.177), dels francesos (13.928), dels argentins (13.113), dels pakistanesos (10.116), i dels portuguesos (8.330).

No hay comentarios: