jueves, 11 de marzo de 2010

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer, fet públic el dijous 11 de març segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (16,5, es a dir 0.1 punts menys que el mes de gener) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (81.8, es a dir 0.9 punts menys que el mes de gener), dels problemes d’índole econòmica (47.8, 0.8 punts més que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (16.8, 1.9 punts més que en el baròmetre de gener). Li segueixen el terrorisme (12.5, 5.1 punts menys que en el baròmetre anterior), la inseguretat ciutadana (8.4) i l’habitatge (7.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el cinquè lloc (2.20, amb un increment de 0.2 punts sobre el baròmetre del mes de gener), per darrera de l’atur (63.3, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.1, 1.3 punts menys), de “la classe política, els partits polítics” (4.7), i "el govern, els polítics i els partits" (3.0). Li segueixen “no sap” (1.0) i “altres respostes” (0.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa el novè lloc (5.6, 1.6 punts més que en el baròmetre de gener), per darrera de l’atur (42.0), els problemes d’índole econòmica (39.2), “no contesta” (10.4), “no sap” (8.0), l’habitatge (7.7), les pensions (7.0) , la inseguretat ciutadana (6.4), i la classe política, els partits polítics (5.8).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el tretzè lloc (1.4, 0.6 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (33.4), els problemes d’índole econòmica (22.4), “no contesta” (10.3), "no sap" (8.0), les pensions (4.6), “la classe política, els partits polítics” (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.2), l’educació (2.0), les preocupacions i situacions personals (2.0), l’habitatge (1.9), la sanitat (1.5), i la inseguretat ciutadana (1.4).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (17.7 i 15.4) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (20.1); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és també la compresa entre els 25 i 34 anys (2.2).

3. Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis superiors són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.5). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, és el personal administratiu, comercial i de serveis el que manifeste més preocupació general per la immigració (31.3), mentre que són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.5).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (19.4), i són les noves classes mitges (assalariats no manuals) els que consideren que és el problema que els afecta més directament (2.0).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de febrer sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 22.2 per als votants de CiU, i un 21.1 entre els que no tenien edat encara per votar. També s’ha de fer esment del fet que és el col•lectiu de votants a CiU el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més (2.8).

No hay comentarios: