miércoles, 24 de marzo de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir dimarts, 23 de març, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer, hi ha un total de 1.8817.985, dels quals 662.504 són comunitaris (390.558 homes i 271.947 dones), i 1.155.481 són extracomunitaris (643.203 homes i 512.278 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,93 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2009 era de 1.872.951. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 54.966 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (11.117), que trenca la línia negativa dels sis mesos anteriors. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 211.261 del mes de febrer de 2009 als actuals 194.963.

Per règims, el 64,85 % pertany al general, el 9,77 % al règim de la llar familiar, el 14,36 % a l’agrari, el 10,72 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de febrer de 2009 eren els següents: el 67,89 % pertanyien al general, el 9,19 % al règim de la llar familiar, el 11,34 % a l’agrari, l’11,28 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (398.148, 21,90 %), seguida de Madrid (391.296, 21,52 %), Andalusia (218.909, 12,04 %) i la Comunitat Valenciana (199.764, 10,99 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 20.366 persones, un 4,87 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (418.514, 22,35 % %), seguida de Madrid (412.415, 22,02 %), Comunitat Valenciana (208.944, 11,16 %) i Andalusia (208.944, 10,99 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 235.634 persones (19,99 %), de les quals 165.005 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 198.550 treballadors, un 16,84 % dels quals 136.215 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 175.110, un 14,85 %, dels quals 101.119 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 132.187 treballadors, un 11,21 % del total, dels quals 95.156 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.452, 26,39 %), del sector de l’hostaleria (36.816, 18,88 %),i del sector de la construcció (35.396, 18,16 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.954). El mes de febrer de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 236.761 persones (18,46 %), de les quals 168.737 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 234.746, un 18,46 %, dels quals 157.652 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector de la construcció (52.102, 24,66 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 39.141), i la del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (49.817, 23,58 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (280.316), i els marroquins es situen en la segona posició amb 221.682 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (177.339), seguits dels colombians amb 112.091, dels xinesos amb 75.424, dels bolivians amb 71.478, dels peruans amb 69.710, dels italians amb 59.934, i dels portuguesos amb 57.167. Les dades del mes de febrer de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (244.741), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 237.834 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (210.363), seguits dels colombians amb 127.785, dels peruans amb 78.167, dels xinesos amb 70.278, dels portuguesos amb 65.312, dels italians amb 62.964, i dels bolivians amb 62.337.

3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 398.148, dels quals 108.600 són comunitaris i 289.548 són extracomunitaris.

Per règims, el 76,76 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,95 % en el de la llar familiar, el 4,47 % en l’agrari, el 9,64 % en el d’autònoms i el 0,17 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de febrer de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.539 afiliats (17,19 %), dels quals 38.822 són no comunitaris; el segon lloc es per l’hostaleria, amb 51.808 (16,95 %), dels quals 40.867 són no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció són 41.747 (13,66 %), dels quals 32.926 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; ocupa el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 38.003 (12,43 %), dels quals 26.876 són no comunitaris; en cinquè lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.446 afiliats (12,25 %), dels quals 29.461 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.300, 24,22 % del total), de l’hostaleria (7.159, 18,65 %) i de la construcció (5.576, 14,52 %). Les dades del mes de febrer de 2.009 eren les següents: els afiliats en el sector de la construcció eren 53.884 (16,44) %), dels quals 43.136 eren no comunitaris, i ocupaven el segon lloc; el primer lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 55.639 (16,98 %), dels quals 41.412 eren no comunitaris; el tercer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 52.046 (15,88 %), dels quals 41.412 eren no comunitaris; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 42.884 (13,09 %), dels quals 30.939 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.651 afiliats (12,10 %), dels quals 31.209 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector de la construcció (8.985, 20,10 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (8.985, 22,32 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (54.639), seguits dels equatorians (35.189), dels romanesos (32.858), dels xinesos (20.871), dels colombians (20.389), dels bolivians (19.732), dels italians (19.646), dels peruans (17.227), dels francesos (13.275), dels argentins (12.110), dels pakistanesos (10.752), i dels alemanys (7.763). Les dades del mes de febrer de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (60.810), seguits dels equatorians (41.500), dels romanesos (30.781), dels colombians (22.784), dels italians (20.317), dels xinesos (19.933), dels peruans (19.400), dels bolivians (17.959), dels francesos (13.933), dels argentins (13.182), dels pakistanesos (10.364), i dels portuguesos (8.470).

No hay comentarios: