jueves, 21 de enero de 2010

Les preocupacions dels catalans.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) sobre la valoració de govern, fet públic avui dia 21 de gener, constata, si el comparem amb l’anterior, el lleuger creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur, la disminució pel que fa a la situació econòmica, la molt elevada “insatisfacció amb la política i/o els polítics”, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Catalunya però amb menys intensitat que en el 2.008.

En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en tercer lloc (23,9) per darrera de l’atur i la precarietat laboral (60,4), la insatisfacció amb la política i/o els polítics (29,1), i el funcionament de l’economia (29,1). El segueixen les relacions Catalunya- Espanya (23,0), la inseguretat ciutadana (15,9), i l’educació, cultura i investigació (9,0). Cal destacar que fa un any l’atur i la precarietat laboral eren esmentats per un 55,4, la insatisfacció política per un 7,5, el funcionament de l’economia per un 29,7, i la preocupació per la immigració per un 28,7.

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es situa en el sisè lloc (5,4), per darrera de l’atur i la precarietat laboral (24,2), del funcionament de l’economia (13,0), de la insatisfacció per la vida política (7,4), de les relaciones Catalunya – Espanya (5,8), i de la inseguretat ciutadana (5,5). En el baròmetre anterior, la immigració era el principal problema per a un 6,0.

La percepció negativa de bona part de la ciutadania sobre la situació actual es manifesta en el fet que un 95 % creu que ha empitjorat la situació de l’atur. Pel que fa a la immigració la percepció majoritària també és negativa, perquè el 61 % creu que ha empitjorat, el 27 % que segueix igual i el 9 % que ha millorat. Aquesta percepció negativa també es manifesta en les respostes a la pregunta “el que menys li agrada del que ha fet el govern en l’últim any?”, ja que desprès de les desavinences del govern, que es situa en primer lloc amb un 9,7, trobem la gestió de l’atur amb un 7,7 i la gestió de la immigració amb un 6,3.

Els ciutadans enquestats són del parer que l’administració estatal és qui assumeix més responsabilitat en el problema de l’atur $41 %), molt per davant de l’autonòmica (12 %), la comunitària (11,0) i la local (6,0). Troben una resposta idèntica en la temàtica de la immigració, perquè els enquestats atribueixen majoritàriament la responsabilitat dels problemes existents al govern estatal (42 %), per davant de l’autonòmic (15 %), comunitari (13 %) i local (7 %).

A l’últim, cal destacar que el PSC és el grup polític més valorat per poder resoldre els problemes de treball i d’immigració, mentre que CiU ocupa el primer lloc en l’àmbit de l’economia. També es important fer èmfasi de l’elevat nombre d’enquestats que creuen que cap partit pot resoldre els problemes i dels que no contesten la pregunta. En matèria d’immigració el PSC és el partit més valorat (21 %), per davant de CiU (17 %), PP (11 %), ICV-EUIA (9 %) i ERC (7 %), mentre que un 21 % no contesta i un 12 % és del parer que cap partit pot resoldre el problema.

No hay comentarios: