viernes, 25 de diciembre de 2009

El baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona. Les preocupacions dels barcelonins.

El darrer baròmetre del Ajuntament de Barcelona, del segon semestre de 2009,que es publicà ahir dijous, 24 de desembre, constata el creixement de la preocupació dels ciutadans pels problemes associats a la inseguretat, l’atur i les condicions de treball, i les molèsties per les obres, i l’estabilització de la preocupació pels problemes associats a la immigració.

A la pregunta de quin considera l’enquestat que és el problema més greu que té la ciutat (només una resposta), la inseguretat passa a ocupar el primer lloc (19.6, amb un increment semestral de 4.8 punts i anual de 9.2), mentre que l’atur i les condicions de treball es situa en segon (17.6, 0.4 punts menys que el mes de juny i 1.2 punts menys que el mes de desembre de 2008). Les molèsties per obres ocupen el tercer lloc (8.3, amb un increment important de 4.7 i 6.2 punts en relació amb els baròmetres de juny 2009 i desembre 2008, respectivament), quedant la immigració en quart lloc (8.1, es a dir 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior).

Quan es pregunta als enquestats quin és el problema més greu a Catalunya, el vinculat a la immigració es situa en el cinquè lloc (5.9, amb una disminució de 2.2 punts sobre el baròmetre anterior), per darrera de l’atur i les condicions de treball (27.8, 1.6 punts menys que en el baròmetre de juny), “no sap” (16.3), dels problemes econòmics (11.8, 1 punt menys que en el semestre anterior), i de l’encaix de Catalunya a Espanya (9.9, am un important increment de 4.4. punts sobre el mes de juny)

Quan l’àmbit geogràfic de la pregunta es Espanya, l’atur i les condicions de treball es situen en el primer lloc (34.9, 1 punt més que en el baròmetre de juny), per davant dels problemes econòmics (21.1, amb un increment de 0.2 punts sobre les dades del baròmetre anterior), “no sap” (10.8), dels aspectes polítics (7.1, 1.5 punt menys), de la gestió política del govern (7.0, 0.5 punts més) i de la immigració (4.4, amb una disminució de 0.9 punts).

A l’últim, quan es pregunta a l’enquestat quin és el problema que li afecta més, la immigració baixa fins el novè lloc (2.6, 0.7 punts més que en el baròmetre de juny), per darrera de l’atur i les condicions de treball (20.6), “cap” (14.5), els problemes econòmics (11.6), no sap (7.3), la inseguretat (6.5), l’accés a l’habitatge (5.1), els equipaments i serveis (4.5), i les prestacions i ajuts (4.5).

No hay comentarios: