martes, 29 de diciembre de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de desembre, fet públic avui dimarts 29 de desembre, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el cinquè problema que existeix actualment a Espanya (12.4, es a dir 1.3 punts menys que el mes de novembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (79.0, es a dir 0.6 punts més que el mes de novembre), dels problemes d’índole econòmica (47.0, 1.1 punts més que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (13.6, 3.0 punts menys que en el baròmetre de novembre), i del terrorisme (12.9, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior). Li segueixen la inseguretat ciutadana (11.8) i l’habitatge (8.5).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el cinquè lloc (1.6, amb un descens de 0.6 punts sobre el baròmetre del mes de novembre), per darrera de l’atur (59.1, 0.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (21.7, 2.4 punts més), de “la classe política, els partits polítics” (4.2), i "el govern, els polítics i els partits" (2.0). Li segueixen “no sap” (1.6), i la inseguretat ciutadana (1.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al tretzè lloc (3.5, 1.0 punts menys que en el baròmetre de novembre), per darrera de l’atur (39.2), els problemes d’índole econòmica (38.0), “no contesta” (9.6), “no sap” (8.4), l’habitatge (7.7), la inseguretat ciutadana (7.0), l’educació (5.9) les pensions (5.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.3), la sanitat (4.7), la classe política, els partits polítics (4.4), i les preocupacions i situacions personals (3.9).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració baixa fins el catorzè lloc (1.1, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (30.6), els problemes d’índole econòmica (24.2), “no contesta” (9.6), "no sap" (8.4), les pensions (3.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.5), l’habitatge (2.2) la inseguretat ciutadana (2.2), les preocupacions i situacions personals (2.2), l’educació (2.0), “la classe política, els partits polítics” (1.8), la sanitat (1.3), i els problemes d’índole social (1.2).

2. Amb dades encara del mes de novembre, perquè quan redacto aquesta entrada no són disponibles en el web del CIS les de desembre en aquests epígrafs per una errada tècnica, hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (13.1 i 12.8) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (16.7); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre els 18 i 25 anys (3.7).

3. Ja novament amb dades del mes de desembre, pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1.7). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són agricultors i els obrers no qualificats els que manifesten més preocupació general per la immigració (20.0 i 16.5, respectivament), mentre que són el personal administratiu, comercial i de serveis, i els jubilats i pensionistes els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.9 i 1.3, respectivament).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats i els obrers no qualificats els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 14.8 i 13.7, respectivament, consideren que és un dels tres problemes més important a Espanya, i són els mateixos col•lectius els que consideren que és el problema que els afecta més directament (4.1).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 12.4 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 22.0 per als votants de CiU, i un 21.2 entre els que no tenien edat encara per votar. També s’ha de fer esment del fet que és el col•lectiu de votants en blanc el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més (1.5).

No hay comentarios: