martes, 22 de diciembre de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de novembre, fet públic avui dimarts, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (13.7, es a dir 1.4 punts menys que el mes d’octubre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (78.4, es a dir 5.4 punts més que el mes d’octubre), dels problemes d’índole econòmica (45.9, 0.9 punts menys que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (16.6., 3.3 punts més que en el baròmetre d’octubre). Li segueixen el terrorisme (13.1), i la inseguretat ciutadana (11.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració baixa fins al cinquè (2.2, amb un descens de 0.5 punts sobre el baròmetre del mes d’octubre), per darrera de l’atur (59.6, 5.8 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.3, 1.9 punts menys), de “la classe política, els partits polítics” (5.5), i de “la corrupció i el frau (2.3). Li segueixen "el govern, els polítics i els partits" (1.81, “no sap” (1.7), i la inseguretat ciutadana (1.2).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al dotzè lloc (4.5, 0.8 punts menys que en el baròmetre d’octubre), per darrera de l’atur (42.4), els problemes d’índole econòmica (36.9), “no contesta” (9.0), l’habitatge (8.3), la inseguretat ciutadana (8.1), “no sap” (7.4), la sanitat (6.4), la classe política, els partits polítics (5.7), les pensions (5.6), l’educació (5.1), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració també es situa en el dotzè lloc (1.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (32.7), els problemes d’índole econòmica (22.1), “no contesta” (9.0), "no sap" (7.4), les pensions (3.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.9), l’habitatge (2.7) la inseguretat ciutadana (2.5), la sanitat (2.5), “la classe política, els partits polítics” (2.2.), i l’educació (1.8),

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (14.8 i 12.7) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (16.7); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre els 18 i 25 anys (3.7). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis primaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.7).

3. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petis empresaris, i els capatassos i obrers no qualificats, els que manifesten més preocupació general per la immigració (21.7 i 17.8, respectivament), mentre que són els comerciants i petits empresaris i el personal administratiu els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.2 i 2.7, respectivament).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 15.4 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, mentre que són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els que consideren que és el problema que els afecta més directament (2.1).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 13.7 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 16.6 per als qui no van votar. També s’ha de fer esment del fet que és el col•lectiu de votants a CiU el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més (3.2).

No hay comentarios: