martes, 22 de septiembre de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dimarts, 22 de setembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’agost.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels vuit primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost, hi ha un total de 1.915.328 estrangers afiliats, dels quals 671.846 són comunitaris (391.640 homes i 280.206 dones), i 1.243.383 són extracomunitaris (693.031 homes i 550.452 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 9,31 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de 2008 era de 2.147.191. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 196.550 persones Cal destacar també com a dada significativa la disminució de l’afiliació en el regim general (- 12.701), que trenca la tendència dels quatre mesos anteriors. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 203.188.

Per règims, el 68,54 % pertany al general, el 9,09 % al règim de la llar familiar, el 11,43 % a l’agrari, el 10,61 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (437.092, 22,82 % %), seguida de Madrid (407.341, 21,27 %), Andalusia (210.426, 10,99 %) i la Comunitat Valenciana (201.292, 10,51 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 48.908 persones, un 10,06 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (265.144), i els marroquins es situen en la segona posició amb 230.420 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (202.205), seguits dels colombians amb 129.325, dels peruans amb 78.882, dels xinesos amb 74.135, dels bolivians amb 70.227, dels italians amb 67.366, i dels portuguesos amb 60.472.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 208.323, un 15,87 %, dels quals 137.251 són no comunitaris; també hem de fer esment del sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 207.555 treballadors, un 15,81 % dels quals son extracomunitaris, i del de l’hostaleria (302.471, 23,04 %), dels quals 204.267 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 152.317 treballadors, un 11,60 % del total, dels quals 112.217 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (41.112, 20,23 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (30.258), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.895, 25,54 %).

3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 437.092, dels quals 117.742 són comunitaris i 319.350 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 69.215 (20,18 %), dels quals 52.467 són no comunitaris; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.971 afiliats (17,19 %), dels quals 42.942 són no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció són 48.043 (14,01 %), dels quals 38.332 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.295 afiliats (12,33 %), dels quals 33.757 són extracomunitaris; en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, amb 39.201 (11,43 %), dels quals 28,885 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.420, 23,95 % del total), i de la construcció (6.417, 16,31 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.391), seguits dels equatorians (40.399), dels romanesos (35.471), dels colombians (23.847), dels italians (21.011), dels xinesos (20.623), dels bolivians (19.925), dels peruans (19.526), dels francesos (14.046), dels argentins (13.838), dels pakistanesos (11.640), i dels dominicans (8.596).

No hay comentarios: