jueves, 20 de agosto de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juliol de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dijous, 20 d’agost, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juliol.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels set primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol, hi ha un total de 1.934.877 estrangers afiliats, dels quals 682.248 són comunitaris (399.807 homes i 282.441 dones), i 1.252.629 són extracomunitaris (702.493 homes i 550.136 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 10,08 %, quatre centèsimes menys que amb dades del mesos de juny de 2008 i 2009. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juliol de 2008 era de 2.151.880. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 217.003 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment d’afiliació en el regim general (22.607), que continua la tendència iniciada el mes d’abril. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 205.178.

Per règims, el 68,51 % pertany al general, el 9,02 % al règim de la llar familiar, el 11,54 % a l’agrari, el 10,60 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juliol, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (440.304, 22,76 % %), seguida de Madrid (411.058, 21,24 %), Andalusia (214.048, 11,06 %) i la Comunitat Valenciana (205.417, 10,62 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 54.023 persones, un 10,93 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (268.373), i els marroquins es situen en la segona posició amb 238.569 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (204.093), seguits dels colombians amb 129.326, dels peruans amb 78.860, dels xinesos amb 73.940, dels bolivians amb 69.709, dels italians amb 67.784, i dels portuguesos amb 62.124. Cal destacar la dada de la disminució de l’afiliació de treballadors del Marroc en un nombre de 8.408 persones durant el mes de juliol.

Hem de dir, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 219.960, un 16,59 %, dels quals 144.887 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (297.755, 22,46 %), dels quals 201.210 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment dels àmbits del comerç (reparació de vehicles de motor i bicicletes) amb 209.409 afiliats (15,80 %), dels quals 144.060 són no comunitaris, i de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 150.079 treballadors, un 11,32 % del total, dels quals 110.169 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (42.702, 20,81 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (31.500), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.830, 25,26 %).

3. La mitja del mes de juliol d’afiliats estrangers a Catalunya és de 440.334, dels quals 118.907 són comunitaris i 321.396 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 51.411 (14,81 %), dels quals 41.146 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 59.180 afiliats (17,05 %), dels quals 43.149 són no comunitaris; el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 68.021 (19,60 %), dels quals 51.692 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 41.726 afiliats (12,02 %), dels quals 33.222 són extracomunitaris, i en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, amb 40.153 (11,57 %), dels quals 28.646 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (6.683, 16,81 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.413, 23,67 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.982), seguits dels equatorians (40.596), dels romanesos (35.237), dels colombians (23.820), dels italians (21.217), dels xinesos (20.739), dels bolivians (19.814), dels peruans (19.523), dels francesos (14.241), dels argentins (13.991), dels pakistanesos (11.701), i del dominicans (8.541).

No hay comentarios: