miércoles, 15 de julio de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juny, fet públic avui dimecres 15 de juliol, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (16.6, es a dir 0,3 punts més que el mes de maig) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (73.8, es a dir 3.5 punts menys que el mes de maig), i dels problemes d’índole econòmica (48.4, 0.4 punts menys que en el baròmetre anterior). El segueixen el terrorisme (13.6), “la classe política, els partits polítics” (12.9), la inseguretat ciutadana (12.6), i l’habitatge (11.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el quart lloc (2.7, amb un descens de 0.2 punts sobre el baròmetre del mes de maig), per darrera de l’atur (53.1, 2.6 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (23.3, 0.6 punts més), i de “la classe política, els partits polítics” (4.6). Li segueixen “no sap” (2.5), "el govern, els polítics i els partits" (1.5), i el terrorisme (1.5).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al desè lloc (4.8, 0.8 punts menys que en el baròmetre de juny), per darrera dels problemes d’índole econòmica (40.7), l’atur (35.6), “no contesta” (11.1), l’habitatge (10.9), la inseguretat ciutadana (8.8) “no sap” (8.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.3), l’educació (6.4) i les pensions (5.9).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa també en el desè lloc (1.7, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (26.5), els problemes d’índole econòmica (25.6), “no contesta” (11.1), "no sap" (8.2), les pensions (3.7), l’habitatge (3.4.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.5), la inseguretat ciutadana (2.7), i l'educació (2.7), i en la mateixa posició que les preocupacions i situacions personals (1.7) i “la classe política, els partits polítics” (1.7).

Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (17.2 i 15.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (20.4); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important també és la compresa entre 25 i 34 anys (2.6). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis universitaris de grau mitjà són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.4), per davant de les persones amb estudis secundaris (2.1).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers no qualificats els que manifesten tant més preocupació general per la immigració (23.6 i 21.8, respectivament), i s’inverteix l’ordre pel que fa a la preocupació personal (4.3 i 2.6).

Per status socioeconòmic, són les noves classes mitges (assalariats no manuals) els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 20.1 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, però son els obrers no qualificats els que consideren que és el problema principal (3.2). Les noves classes mitges son també les que consideren que és el problema que els afecta més directament (3.3).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 20.0 en el cas dels votants del PP i el 22.0 pels que no tenien encara edat per votar. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els que no tenien encara edat per votar els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (4.0), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.1.

No hay comentarios: