viernes, 24 de abril de 2009

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2009.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2009, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.724.500 persones, amb 2.667.000 ocupades i 1.057.600 aturades, mentre que 1.051.400 persones estaven conceptuades com a inactives.

Si comparem amb el quart trimestre del 2008, la població activa estrangera ha crescut en 58.600 persones i en sèrie interanual en 278.700. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 21.700 persones sobre el trimestre anterior, i s’ha incrementat en 246.400 en sèrie interanual.
La taxa d’activitat és del 77,99 %, més de 20 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,61 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers s’apujà un 0,68 % %, mentre que la de la població espanyola va disminuir en un 0,10 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona creix en un 0’58 %, i la de la població estrangera en un 1,39 %.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 274.200 persones, la població aturada s’apuja en 552.800 i la inactiva es redueix en 1.500. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 1.037.300 persones, la població aturada s’incrementa en 1.283.700, i la inactiva baixa en 157.600.

Segons aquestes dades, el 13,97 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el primer trimestre d'enguany, el nombre de treballadors autòctons ocupat ha experimentat un descens de 546.500 persones, i el d’estrangers ha estat de 219.500.

La taxa d’atur era del 28,39 %, es a dir més de 13 punts per sobre de l’espanyola (15,24 %). Durant el primer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 524.700 persones, i l’estrangera en 278.100. En sèrie interanual, l’atur dels autòctons s’incrementà en 1.283.700 persones, i el dels estrangers en 552.800. Cal destacar que mentre el creixement de la taxa d’atur autòctona ha estat d’un percentatge del 2’72 % sobre el trimestre anterior, la taxa del estrangers s’ha apujat en un 7,13 %.

No hay comentarios: