domingo, 8 de febrero de 2009

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener de 2009.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimarts 3 de febrer.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades el dimarts inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.876.358, amb un descens de 62.274 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 60.767), que continua la tendència del tres mesos anteriors.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 979.055, mentre que el d’estrangers es reduí en 123.744. Cal destacar que es tracta del tercer mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de gener i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també el dimarts 3 de febrer.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 449.505 (13,5 % del total). 137.132 són comunitaris i 312.373 extracomunitaris. Increment interanual de 208.798.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 93.491 (20,5 % del total). 20.177 són comunitaris i 73.314 extracomunitaris. Increment interanual de 47.084. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (47.347), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (25.020).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre de 2008: 311.953. Increment interanual del 104,3 %. 89.548 aturats són comunitaris i 222.405 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,46 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,29 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,45 % en cas de subsidi, 5,26 % en la renda activa d’inserció, i 1,50 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 75,91 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 287,7 milions d’euros, un 12,5 % de la despesa total (increment interanual del 31,6 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,53 %), seguida de Barcelona (15,12 %), Illes Balears (6,42 %), Alacant (5,19 %) València (4,47 %), Múrcia (4,35 %), Girona (4,07 %), Tarragona (3,79 %), Màlaga (3,57 %) i Almeria (2,93 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (66.696, un 21,38 %), i els segueixen els equatorians (41.140, 13,19 %), els romanesos (35.618, 11,42 %), els colombians (22.446, 7,20 %) i els portuguesos (10.101, 3,24 %).

No hay comentarios: