viernes, 23 de enero de 2009

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2008.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2008, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.665.900 persones, amb 2.886.500 ocupades i 779.400 aturades, mentre que 1.076.100 persones estaven conceptuades com inactives.

Si comparem amb el tercer trimestre d’aquest any, la població activa estrangera ha crescut en 94.900 persones i en sèrie interanual en 371.200. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa s’ha incrementat en 24.600 persones sobre el trimestre anterior, i 289.000 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 77,31 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,71 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers s’apujà un 0,95 % %, mentre que el creixement de la població espanyola va ser del 0,04 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona creix en un 0’70 %, i la de la població estrangera en un 1,98 %.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 600 persones, la població aturada s’apuja en 371.700 i la inactiva en 96.700. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 265.800 persones, la població aturada s’incrementa en 563.800, i la inactiva baixa en 2.900.

Segons aquestes dades, el 14,54 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el quart trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupat ha experimentat un descens de 428.200 persones, i el d’estrangers ha estat de 61.400.

La taxa d’atur era del 21,26 %, es a dir més de 8 punts per sobre de l’espanyola (12,52 %). Durant el quart trimestre la desocupació autòctona va créixer en 452.800 persones, i l’estrangera en 156.300. En sèrie interanual, l’atur dels autòctons s’incrementà en 908.600 persones, i el dels estrangers en 371.700.

No hay comentarios: