miércoles, 3 de diciembre de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració ahir dimarts 2 de desembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades ahir inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.995.291, amb un descens de 64.256 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 58.062), que continua la tendència del mes anterior.

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 671.772, mentre que el d’estrangers es reduí en 64.256. Cal destacar que es tracta del primer mes d’enguany on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de novembre i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també ahir dimarts 3 de desembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 379.640 (12,7 % del total). 110.734 són comunitaris i 268.906 extracomunitaris. Increment interanual de 181.286.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 80.254 (19,8 % del total). 16.399 són comunitaris i 63.855 extracomunitaris. Increment interanual de 43.055. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (39.868), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (21.427).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre de 2008: 233.588. Increment interanual del 95,6 %. 64.299 aturats són comunitaris i 169.289 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 11,77 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,12 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,98 % en cas de subsidi, 4,86 % en la renda activa d’inserció, i 1,37 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 69,21 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 215,7 milions d’euros, un 10,8 % de la despesa total (increment interanual del 40,3 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,77 %), seguida de Barcelona (16,17 %), Alacant (4,80 %) València (4,80 %), Múrcia (4,38 %), Illes Balears (4,25 %), Girona (3,96 %), Almeria (3,58 %), Tarragona (3,51 %) Las Palmas (3,48 %) i Màlaga (3,44 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (56.168, un 24,05), i els segueixen els equatorians (29.285, 12,54 %), els romanesos (26.265, 11,24 %), els colombians (16.500, 7,06 %) i els portuguesos (7.530, 3,22 %).

1 comentario:

Unknown dijo...

per que es produeix?