viernes, 24 de octubre de 2008

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2008.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2008, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.571.000 persones, amb 2.947.900 ocupades i 623.100 aturades, mentre que 1.105.800 persones estaven conceptuades com inactives.

Si comparem amb el segon semestre d’aquest any, la població activa estrangera ha crescut en 47.900 persones i en sèrie interanual en 344.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa s’ha incrementat en 90.500 persones sobre el trimestre anterior, i 298.800 en sèrie interanual.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera s’apuja en 101.500 persones, la població aturada en 243.100 i la inactiva en 96.700. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 265.800 persones, la població aturada s’incrementa en 563.800, i la inactiva baixa en 202.500.

La taxa d’activitat era del 76,36 %, més de 18 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,67 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers va disminuir un 0,36 %, mentre que la de la població espanyola s’incrementà en un 0,23 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona creix en un 0’73 %, i la de la població estrangera en un 0,18 %.

La taxa d’atur era del 17,45 %, es a dir més de 7 punts per sobre de l’espanyola (10,20 %). Durant el tercer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 174.100 persones, i l’estrangera en 43.100.

Segons aquestes dades, el 14,49 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el tercer trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupat ha experimentat un descens de 83.600 persones, i el d’estrangers s’ha incrementat en 4.800.

No hay comentarios: