martes, 2 de septiembre de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 2 de setembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 2.111.878, amb un descens de 40.002 sobre el mes anterior.

Per règims s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 36.308). Per altra banda, segueix la tendència d’un lleuger increment mensual (des del mes de gener d’enguany) de l’afiliació al regim especial de personal al servei de la llar familiar (de 152.697 afiliats el mes de gener a 167.666 el mes d’agost).

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 148.629, mentre que el d’estrangers s’incrementà en 96.809.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes d’agost i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 2 de setembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 280.298 (11,07 % del total). 84.291 són comunitaris i 196.007 extracomunitaris. Increment interanual de 112.539.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 55.562 (16,24 % del total). 11.584 són comunitaris i 43.978 extracomunitaris. Increment interanual de 25.238. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (26.023), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (15.954).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol de 2008: 188.451. Increment interanual del 76,9 %. 53.263 aturats són comunitaris i 135.188 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,63 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,26 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,44 % en cas de subsidi, 4,63 % en la renda activa d’inserció, i 1,37 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 70,72 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 165,4 milions d’euros, un 9,9 % de la despesa total (increment interanual del 89,4 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,32 %), seguida de Barcelona (15,47 %), València (5,82 %), Almeria (5,34 %), Múrcia (5,23 %), Alacant (4,73 %), Las Palmas (3,69 %), Màlaga (3,37 %), Tarragona (3,25 %), i Girona (2,88 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (49.506, un 26,27), i els segueixen els equatorians (22.787, 12,09 %), els romanesos (21.431, 11,37 %), els colombians (12.016, 6,38 %) i els portuguesos (5.920, 3, 14 %).

No hay comentarios: